Zarówno wtedy, gdy sanatorium jest publicznym, jak i niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Ulga przewidziana dla tej grupy podatników obejmuje również wydatki na zabiegi rehabilitacyjne bez względu na prywatny czy publiczny status placówki.

Odliczenie przysługuje też, gdy zabiegi te przeprowadza lekarz wykonujący prywatną praktykę albo rehabilitant mający stosowne uprawnienia, zajmujący się tym w ramach swej działalności gospodarczej.

[srodtytul]Dla kogo odliczenia [/srodtytul]

Trzeba zaznaczyć, że warunkiem korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne jest posiadanie orzeczenia przyznającego określoną grupę inwalidzką: I, II, III (według dawniejszych przepisów), albo stwierdzającego określony stopień niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Wydatki na odpłatne leczenie sanatoryjne takich osób określa art. 26 ust. 7a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4BE88D00A9841FF5FE0C78F0E8469275?id=80474]ustawy o PIT[/link]. Ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom utrzymującym osoby niepełnosprawne, jeśli dochody takiej osoby nie przekroczyły w skali roku 9120 zł, a także rodzicom dzieci mających stwierdzoną niepełnosprawność.

Wśród objętych nią wydatków jest m.in. odpłatność za pobyt: na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego; w zakładzie rehabilitacji leczniczej; zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych; na turnusie rehabilitacyjnym; odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Odliczenie tych wydatków przysługuje wszystkim podatnikom mającym stwierdzoną określoną grupę inwalidztwa (także III grupy) oraz określony stopień niepełnosprawności, a także osobom utrzymującym takie osoby.

Dla prawa do ulgi bez znaczenia jest, czy placówka organizująca leczenie uzdrowiskowe, turnusy rehabilitacyjne albo wykonująca zabiegi rehabilitacyjne jest prywatna czy publiczna. Inwalida (niepełnosprawny) ma prawo do odliczenia także wówczas, gdy zapłacił za pobyt w państwowym sanatorium.

[srodtytul]Na pobyt, zabiegi i dojazdy [/srodtytul]

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Ulga obejmuje całość wydatków, również w części przypadającej na koszty wyżywienia czy za dopłatę do pokoju jedno- czy dwuosobowego. Obejmuje też wydatki na dodatkowo opłacane w sanatorium zabiegi rehabilitacyjne.

Nie dotyczy natomiast opłat za przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych badań diagnostycznych. Inwalida (niepełnosprawny) lub podatnik mający na utrzymaniu taką osobę może odliczać od swego dochodu odpłatność za pobyt na leczeniu uzdrowiskowym, za pobyt w placówkach opiekuńczo-leczniczych, za zabiegi rehabilitacyjne oraz za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym bez żadnych ograniczeń, bez żadnych limitów, w pełnej wysokości.

Niepełnosprawni i i podatnicy utrzymujący takie osoby mają też prawo do pomniejszenia dochodu o wydatki na odpłatne przejazdy związane z pobytem m.in. na leczeniu uzdrowiskowym na turnusie rehabilitacyjnym itd. Odliczyć można jednak tylko wydatki na dojazdy środkami transportu publicznego, np. koleją, a nie np. własnym samochodem.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu wydatków od dochodu. Do skorzystania z niej konieczne jest samodzielne złożenie zeznania podatkowego PIT (wraz z PIT/O). Nie ma żadnych szczególnych wymagań, gdy chodzi o sposób dokumentowania omawianych tu wydatków. Wystarczą więc dokumenty (faktury, rachunki), jakie wystawiają zwykle palcówki prowadzące leczenie uzdrowiskowe czy wykonujące zabiegi rehabilitacyjne, bilety za przejazdy komunikacją publiczną.

Nie można natomiast odliczać wydatków finansowanych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z PFRON albo zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=i.lewandowska@rp.pl]i.lewandowska@rp.pl[/mail]