Choć zeznania za zeszły rok oficjalnie można składać od 15 lutego, czytelnicy już pytają o podatkowe odliczenia. Popularna jest zwłaszcza ulga na dzieci (korzysta z niej prawie 5 mln osób). Jeden z czytelników, ojciec 20-letniego studenta, pyta o limit zarobków syna. Czy jeśli dorobił w wakacje około 12 tys. zł, rodzic może w zeznaniu za zeszły rok wykazać ulgę?

Tak, zwiększył się bowiem limit dochodów, które pełnoletnie, uczące się dziecko może osiągnąć bez utraty podatkowych ulg przez rodziców. W 2022 r. wynosi 16 061,28 zł.

Czytaj więcej

Nowe przepisy o PIT korzystne dla rodzin

Przypomnijmy, że ulga jest dla rodziców wychowujących dzieci:

- małoletnie, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,

- pełnoletnie, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ich dochody nie mają znaczenia,

- pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), które się uczą (w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach o systemie oświatowym lub szkolnictwie wyższym) i nie przekraczają limitu dochodów.

– Przez wiele lat ten limit wynosił 3 089 zł. Nowelizacja Polskiego Ładu zmieniła jednak mechanizm jego wyliczania, dzięki czemu znacznie wzrósł – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP. – Ustawa o PIT odwołuje się teraz do kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Limit dochodów to 12-krotność tej kwoty. W zeszłym roku renta wynosiła 1 338,44 zł. Oznacza to, że rodzic może skorzystać z ulgi, gdy dochody dziecka w 2022 r. nie przekroczyły 16 061,28 zł – tłumaczy Anna Misiak.

Ile wyniesie limit w 2023 r.? – Najprawdopodobniej 19 061,28 zł – mówi Anna Misiak. Podkreśla jednak, że sposób wyliczenia renty socjalnej jest bardzo skomplikowany, a jej wysokość zależy od kilku wskaźników. – Pewność będziemy mieli, gdy pojawi się oficjalny komunikat ZUS-u w tej sprawie. Powinno to nastąpić w lutym – mówi Anna Misiak.

Ulga polega na obniżeniu PIT w zeznaniu rocznym. Na pierwsze i drugie dziecko odliczamy po 1112 zł, na trzecie 2000 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Przy jedynakach rodzice mają limity dochodów.