Skarbówka zaostrza stanowisko w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Nie zgadza się na odliczenie wydatków na klimatyzację z ogrzewaniem. Negatywną interpretację otrzymał ostatnio podatnik, który jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego. W 2019 r. zainstalował panele fotowoltaiczne i skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej. W 2020 r. zamontował w dwóch pomieszczeniach urządzenia klimatyzacyjne z opcją ogrzewania. Mają one częściowo zastąpić ogrzewanie gazowe, a korzystając z energii wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne – przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku.

Chciał potwierdzić, że może odliczyć te wydatki w uldze termomodernizacyjnej za 2020 r., ponieważ mieszczą się one w wykazie objętym ulgą. Doprecyzował, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat – pierwszy wydatek nastąpił w roku podatkowym 2019. Kwota przedsięwzięcia nie przekroczy łącznie 53 tys. zł.

Czytaj też: PIT: jest ulga termomodernizacyjna na klimatyzację z cechami pompy ciepła - interpretacja podatkowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął jednak negatywne stanowisko w tej sprawie. Przypomniał, że katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju. W części 1 w punkcie 11 została wskazana pompa ciepła wraz z osprzętem. Natomiast w części 2 w punkcie 10 wskazano montaż pompy ciepła. Dyrektor KIS zaznaczył jednak, że wydatki na klimatyzator z funkcją grzania z wbudowaną pompą ciepła można uznać za podlegające odliczeniu wyłącznie gdy faktycznie urządzenie to przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Potwierdzić to może ekspertyza sporządzona w formie audytu energetycznego budynku przez wykwalifikowanego audytora energetycznego. Z opisu stanu faktycznego nie wynika, że wnioskodawca taką ekspertyzę posiada.

„Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia wydatków poniesionych w 2020 w ramach ulgi termomodernizacyjnej" – stwierdził dyrektor KIS.

Wcześniej fiskus zajął w podobnej sprawie pozytywne stanowisko. W interpretacji nr 0113-KDIPT2-2.4011. 812.2019.2.AKU uznał, że zamontowane przez podatnika urządzenie ogrzewające dom (klimatyzacja z funkcją ogrzewania) posiada wszystkie cechy pozwalające na zakwalifikowanie go do grupy „pompa ciepła". Daje więc prawo do ulgi.

Numer interpretacji: 0114-KDWP.4011. 98.2020.2.AS1