Ustawa o PIT zawiera dwie preferencje dla remontujących swój dom i instalujących nowoczesne źródło ciepła. Ulga termomodernizacyjna i rehabilitacyjna pozwala odliczyć wydatek na ten cel od dochodu. Obie wymagają jednak spełnienia innych warunków.

Pozytywną interpretację (nr 0115-KDIT2.4011. 629. 2021.1.AK) dostał podatnik, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wymaga stałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Mieszka w domu jednorodzinnym wraz z żoną, która jest przewlekle chora. Chce wymienić przestarzały piec węglowy, który trudno mu samodzielnie obsługiwać, kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła. Pytał, czy może je odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne i związane z ułatwianiem czynności życiowych, czyli na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis nie określa szczegółowo, jakich wydatków to dotyczy. Nie określa też limitu. Jedynym wymogiem jest, by adaptacja (wyposażenie) mieszkania (budynku mieszkalnego) odpowiadała potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.

Dyrektor KIS uznał więc, że jeśli wydatki na instalację nie zostaną wnioskodawcy sfinansowane (dofinansowane) albo nie zostały mu zwrócone, będzie mu przysługiwać prawo odliczenia ich od dochodu w pełnej wysokości. Wnioskodawca powinien ustalić wysokość wydatków na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie: faktury VAT, imiennego rachunku, dowodu wpłaty lub pokwitowania.

Montujący fotowoltaikę może też skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Wówczas od dochodu odliczy do 53 tys. zł dla wszystkich przedsięwzięć w posiadanych budynkach.

Czytaj więcej

Remont do odliczenia w PIT z ulgi termomodernizacyjnej albo rehabilitacyjnej