Jeśli darowizna od rodziców przekracza 9 637 zł należy ją zgłosić do urzędu skarbowego. Potrzebny jest do tego formularz SD-Z2. Na jego złożenie obdarowany ma sześć miesięcy. Uniknie tego obowiązku, jeśli umowę zawarto w formie aktu notarialnego. Dodatkowy warunek mamy przy darowiźnie pieniężnej. Jeśli przekracza 9 637 zł, musi być potwierdzona przelewem. Przepisy mówią o udokumentowaniu jej dowodem przekazania na rachunek lub przekazem pocztowym.

Jeśli darowizna od rodziców jest niższa nie trzeba jej zgłaszać skarbówce. Niepotrzebny jest też przelew na konto.

Czytaj więcej

Podatek od darowizny - kto musi zapłacić, kto jest zwolniony