Mamy dobrą wiadomość dla podatników, którzy odliczają wydatki na cele rehabilitacyjne. W 2022 r. zwiększy się katalog opłat, które będzie można odjąć od dochodu.

– Pakiet zmian podatkowych, które niesie ze sobą Polski Ład, poszerza stosowanie ulgi rehabilitacyjnej. Będzie to miało znaczenie dla podatników, którzy bardzo często mieli kłopot z przewozem osoby niepełnosprawnej np. do szpitala na badania lekarskie czy na zmianę opatrunku – mówi Jadwiga Chorązka, doradca podatkowy, dyrektor w PwC.

Czytaj więcej

Nie ma ulgi rehabilitacyjnej na zakup auta z automatyczną skrzynią biegów - interpretacja podatkowa

Jak wyjaśnia, do tej pory przepis pozwalał odliczyć wydatki związane wyłącznie z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Po zmianach dojdzie prawo do odliczenia wszelkich wydatków na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16 na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze.

– Z pewnością pozwoli to na wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości podatników – mówi Jadwiga Chorązka.

Wspólny wyjazd

Inna zmiana zakłada, że jeśli np. rodzic niepełnosprawnego dziecka wyjedzie z nim na turnus rehabilitacyjny, będzie mógł odliczyć wydatki nie tylko na pobyt dziecka, ale także swój własny. Od 2022 r. ulga obejmie odpłatność za pobyt opiekuna osoby zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dziecka niepełnosprawnego do lat 16.

Odliczeniu mają podlegać wydatki nie tylko za zakup i naprawę, ale także na najem (wypożyczenie) indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Doprecyzowana zostanie też ulga na leki. Nie zmieni się zasada, iż od dochodu odlicza się różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista zaleci stałe lub czasowe przyjmowanie leku. Jeśli więc ktoś wyda np. 270 zł – odliczy 170 zł. Preferencja ma jednak dotyczyć wyłącznie leków zdefiniowanych w ustawie – Prawo farmaceutyczne. Wyklucza to więc niekonwencjonalne terapie. Ministerstwo Finansów spodziewa się, że wprowadzenie odwołania do ustawy – Prawo farmaceutyczne zmniejszy liczbę sporów, na które leki przysługuje ulga.

Jak zauważa Jadwiga Chorązka, nowością jest również odliczenie wydatków na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady czy wkłady anatomiczne, o co od wielu lat zabiegali sami podatnicy. Będzie to wydatek limitowany – do 2280 zł w roku podatkowym.

Pytanie o zabiegi

– W poszerzonym katalogu wydatków pozwalających na zastosowanie ulgi rehabilitacyjnej wciąż brakuje jednak wydatków np. na zabiegi laserowe na oczy. Wydaje się bowiem, że nie mieszczą się w żadnej z kategorii wydatków uprawniających do odliczenia. Warto byłoby, aby również ta grupa wydatków została objęta prawem do odliczenia – mówi Jadwiga Chorązka.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dotyczący zabiegów rehabilitacyjnych art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy zostanie inaczej zredagowany, dodane zostaną punkty 6a i 6b.

Według MF zmiany te mają jednak charakter porządkujący.