Dobra wiadomość dla podatników, którzy zamiast kredytu bankowego otrzymują pożyczkę od krewnych lub znajomych. Fiskus zgadza się, że pożyczka nieodpłatna, bez wynagrodzenia w postaci odsetek, jest neutralna pod względem podatkowym.

Taką odpowiedź otrzymał podatnik, który w maju 2021 r. zawarł umowę nieoprocentowanej pożyczki. Otrzymał 450 tys. zł od niespokrewnionych osób fizycznych na zakup nieruchomości. Zgodnie z umową będzie spłacać tę kwotę w 300 ratach do 2046 r. Umowa pożyczki została zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i został opłacony podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pożyczkobiorca chciał się upewnić, czy będzie miał przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że nie. Wyjaśnił, że jeśli strony w umowie pożyczki zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek, to fakt ten nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez pożyczkobiorcę nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki jest obojętne podatkowo.

Czytaj więcej

Pożyczka od ciotki nie jest przychodem

„Nieoprocentowana pożyczka, którą zainteresowani zaciągnęli od niespokrewnionych osób fizycznych, nie spowoduje powstania po ich stronie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym nie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych" – uznał dyrektor KIS.

Jak mówi Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce, w poprzednich latach kwestia pożyczek osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej była traktowana niejednolicie. Ostatnio jednak fiskus zgadza się, że nieoprocentowana pożyczka nie ma konsekwencji podatkowych.

– Podstawą jest właściwie skonstruowana umowa. Jeśli wynika z niej jednoznacznie, że pożyczkodawca nie otrzymuje wynagrodzenia w postaci odsetek, to nie ma przychodu podlegającego PIT. Z kolei pożyczkobiorca nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia – wyjaśnia ekspert.

Nr interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 486.2021.1.MD