Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy zajmują się „wykopywaniem" bitcoinów. Skarbówka zgadza się na odliczenie wydatków na koparkę, czyli serwer obliczeniowy.

Ekonomista Paweł Lewandowski wyjaśnia, że jednostki kryptowalut nie mają postaci materialnej. Są wyłącznie wirtualnym, cyfrowym zapisem. Przechowuje się je w wirtualnym portfelu na dysku twardym komputera lub innym nośniku.

– Można je nabyć np. na giełdzie elektronicznej lub pozyskać w procesie „wykopywania". Polega on na wykorzystaniu przez wirtualną platformę mocy obliczeniowej urządzeń należących do danej osoby. W zamian otrzymuje ona ekwiwalentną liczbę jednostek kryptowaluty – mówi ekonomista.

Związek z przychodem

Taki proces wybrała też podatniczka, która kupiła w 2017 r. serwer obliczeniowy (koparkę) za 15 tys. zł. Wykorzystuje sprzęt do użyczania mocy obliczeniowej, za co uzyskuje kryptowaluty. W zeznaniu podatkowym za 2017 r. ujęła sprzedaż kryptowalut jako przychód, a zakup sprzętu jako koszt podatkowy. Wystąpiła o interpretację, ponieważ jej urząd skarbowy zakwestionował takie odliczenie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się jednak, że jest ono prawidłowe (interpretacja nr 0112-KDIL3-1.4011.350.2018.1.AN). Warunkiem jest wykazanie, że wydatek pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanymi przychodami.

„Podatnik pozyskuje (wydobywa) nową kryptowalutę, angażując moc obliczeniową zakupionych serwerów (kryptokoparek), czyli musi się posługiwać określonymi narzędziami przy »wykopywaniu« wirtualnej waluty. W takim przypadku należy uznać, że serwer obliczeniowy może stanowić koszt uzyskania przychodów ze źródła: prawa majątkowe" – czytamy w interpretacji.

Według doradcy podatkowego Andrzeja Sadowskiego to bardzo korzystne stanowisko.

– Organy podatkowe zgadzają się na odliczenie zakupu serwerów zarówno przez przedsiębiorców, jak też przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które rozliczają zakup kryptowalut jako przychód z praw majątkowych. Warto jednak wystąpić w takiej sprawie o własną interpretację – mówi doradca.

Korzystne stanowisko

Zwraca uwagę, że w innej interpretacji (nr 0113-KDIPT2-3.4011.476.2017.1.SJ), dotyczącej przedsiębiorcy, skarbówka zgodziła się na zastosowanie amortyzacji według stawki 30 proc. Dyrektor KIS potwierdził, że są to środki trwałe sklasyfikowane w grupie 4 rodzaju 491 „Zespoły komputerowe". Można więc odliczyć 30 proc. wartości rocznie.

Co istotne, koparka może być kosztem podatkowym dla przedsiębiorcy także wtedy, gdy zapłaci za nią kryptowalutami. Mówi o tym interpretacja nr 0114-KDIP2-2.4010.67. 2018.1.JG.

Jak rozliczyć zysk ze sprzedaży

Dotychczas handlującym kryptowalutami opłacało się zarejestrować działalność gospodarczą, by zaoszczędzić na podatku. Mogą wówczas wybrać rozliczenie liniowe i płacić 19 proc. PIT. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej rozliczają się w inny sposób. Mają przychód z praw majątkowych, opodatkowany według skali (stawek 18 i 32 proc.) Zysk ze sprzedaży doliczają do innych przychodów opodatkowanych według skali, np. z pracy. Sejm uchwalił niedawno nowelizację ustaw o PIT i CIT, która zmienia zasady rozliczenia kryptowalut. Będą kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). Wszyscy handlujący zapłacą 19 proc. podatku. Jednak przychodów z tego tytułu nie będzie można łączyć z innymi z kapitałów pieniężnych. Straty ze sprzedaży kryptowalut nie będzie można odliczyć np. od dochodu ze sprzedaży akcji giełdowych.