[b]Tak.[/b] Oczywiście, że jest taka możliwość. Trzeba jednak pamiętać, że o tym, czy zostanie dotrzymany termin złożenia zeznania (a ten upływa 30 kwietnia o północy), zdecyduje w tym przypadku nie data nadania, ale dostarczenia przesyłki zawierającej PIT. Tylko wtedy, gdy podatnik nada pismo na poczcie przed północą 30 kwietnia, może być spokojny.

Wówczas decyduje data stempla pocztowego. Niestety, dotyczy to tylko poczty, inni operatorzy nie korzystają z takiego przywileju. Jeśli zatem czytelnik decyduje się na wysłanie PIT kurierem dopiero 30 kwietnia, sporo ryzykuje. W takim przypadku lepiej jest się ustawić w kolejce na poczcie lub pojechać do urzędu skarbowego i zrobić to osobiście. Za spóźnienie z przekazaniem na czas zeznania grożą bowiem kary.

[i]Podstawa prawna:

- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 52, poz. 307 ze zm.)[/link].[/i]

[ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/56705_Roczne_rozliczenie_podatkowe.html]Czytaj więcej o rocznym rozliczeniu podatkowym[/link][/b] [/ramka]