Dobra wiadomość dla wynajmujących, którzy wznawiają działalność po odmrożeniu gospodarki. Skarbówka potwierdza, że mogą rozliczyć się w prosty sposób. Korzystanie z usług portali rezerwacyjnych nie przeszkadza przedsiębiorcy w rozliczaniu karty.

Taką odpowiedź otrzymała podatniczka prowadząca działalność gospodarczą polegającą na wynajmie siedmiu pokoi gościnnych. Opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W czasie pandemii trudno jej było znaleźć lokatorów. Kobieta chce więc rozpocząć współpracę z internetowymi portalami rezerwacyjnymi, w których mogłaby oferować pokoje do wynajęcia. Za usługę będzie płacić prowizję z tytułu rezerwacji pokoi lub opłatę za zamieszczenie ogłoszenia. Chciała się upewnić, czy rozliczając podatek dochodowy kartą, może korzystać z usług portali.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że zgodnie z pkt 4 części XII tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, kartą może być opodatkowany najem pokoi i domków. Warunkiem jest m.in. zakaz korzystania z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów. Wyjątkiem są usługi specjalistyczne. Przepisy nie precyzują jednak, o jaki rodzaj usług chodzi.

Dyrektor KIS rozstrzygnął, że nie muszą to być czynności wysoce specjalizowane, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności czy wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do jej prowadzenia.

„Z przepisów nie wynika, by zawierały ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych" – stwierdził dyrektor KIS. Na tej podstawie zgodził się z wnioskodawczynią, że korzystanie przez nią z serwisów rezerwacyjnych nie wyłącza prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty.

Przypomnijmy, że karta polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od faktycznie uzyskiwanych przychodów. W tej formie można rozliczać usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12. Nie trzeba prowadzić księgowości. Kwotę miesięcznego podatku ustala na dany rok naczelnik urzędu skarbowego. Bierze pod uwagę m.in. wielkość miejscowości i liczbę pracowników. Przedsiębiorcy, którzy chcą się rozliczać w formie karty, powinni złożyć do urzędu skarbowego wniosek na druku PIT-16.

Nr interpretacji: 0115-KDIT1.4011. 54.2021.1.MST