Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny wyrok w sprawie kosztów egzekucyjnych (sygnatura akt: II FSK 1722/12). Oddalając skargę kasacyjną fiskusa, wytknął mu, że wszczyna egzekucję tylko po to, żeby ściągnąć opłaty.

Prośba o raty

Sprawa dotyczyła podatniczki, od której fiskus zażądał ponad 20 tys. zł podatku od spadków i darowizn. Zainteresowana nie kwestionowała zaległości. Po otrzymaniu decyzji dobrowolnie uregulowała część zobowiązania. Na konto fiskusa trafiło 10 tys. zł. Pozostałą część długu podatniczka chciała spłacić w ratach.

Po ponad miesiącu jej wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej został załatwiony pozytywnie. Ale wcześniej w sprawę zostały zaangażowane organy egzekucyjne. Za swoje czynności w celu odzyskania długu rozłożonego na raty naliczyły ponad 600 zł kosztów, które przymusowo ściągnięto z pensji podatniczki.

Kobieta zażądała jej zwrotu. Nie rozumiała, dlaczego ma ponosić dodatkowe koszty, skoro dobrowolnie wpłaciła część długu, a drugą spłaca terminowo w ratach.

Zasada zaufania

Urzędnicy byli nieugięci. Sprawiedliwości podatniczka doczekała się dopiero w sądzie. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Jego zdaniem trudno uznać, że skarżąca uchylała się od wykonania obowiązku. Za to wierzycielowi można postawić zarzut wszczęcia postępowania egzekucyjnego tylko w celu naliczenia kosztów. To było niezgodne z prawem.

Stanowisko to w pełni zaakceptował NSA. Zgodził się, że formalnie organy egzekucyjne miały prawo wszcząć postępowanie. Jednakże trzeba mieć na względzie jeszcze ogólne zasady, takie jak zaufanie do organów państwa czy praworządności.

Jak tłumaczyła sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, w świetle zasad ogólnych wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie może być nacechowane jedynie chęcią uzyskania opłat egzekucyjnych. Wyrok jest prawomocny.

Opinia dla „Rz"

Dariusz Malinowski doradca podatkowy, partner w KPMG

To przełomowe rozstrzygnięcie, które poprawi sytuację tysięcy uczciwych podatników. Takich spraw, w których fiskus wszczyna egzekucję tylko po to, żeby wyegzekwować koszty, są setki. Prawdą jest, że złożenie wniosku o udzielenie tzw. ulgi uznaniowej, np. o umorzenie zaległości czy rozłożenie jej na raty, nie jest przesłanką do wstrzymania egzekucji. Takie jest prawo. Organy muszą jednak pamiętać, że egzekucja powinna być skierowana przeciw osobom, które uchylają się od obowiązków podatkowych. Stosowanie jej bez żadnej refleksji wobec osób, które chcą uregulować zaległość, ale proszą o ulgę w spłacie, bije w uczciwych podatników. To nielogiczne, żeby w razie pozytywnego załatwienia sprawy w zakresie przyznania ulgi żądać kosztów egzekucji.