Plus Minus: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ma już pięć lat. Co jego utworzenie zmieniło w dziedzinie ochrony zabytków?

Myślimy strategicznie i znacząco usprawniamy prowadzenie projektów, zwłaszcza konserwatorskich – wieloletnich, wielobranżowych i wymagających stabilnego finansowania. Inicjujemy i wspieramy projekty naukowe, dotyczące często nieznanych obiektów polskiego, materialnego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza krajem. Ważne, by ten temat był stale obecny w edukacji dzieci i młodzieży. Stąd tak wiele naszych działań nastawionych jest na upowszechnianie wiedzy.