Mity są i będą wiecznie żywe. Człowiek potrzebuje wciąż na nowo opowieści o tym, jak dobro zwycięża, a zło jest karane. Mitologiczna opowieść o walce dobra ze złem, światła z ciemnością, moralności z głęboką niemoralnością jest istotnym elementem budowania naszej tożsamości. I choć czasy się zmieniają, myślenie o tym, co jest dobre, a co złe, podlega ewolucji, to akurat ta cecha naszej natury nie podlega zmianie. A świetnym tego przykładem jest znakomity amerykański film „Jednym głosem” Marii Schrader.