Ironicznie można by stwierdzić, że zaczyna się spełniać obietnica, którą w 2007 r. złożyła Platforma, że Polska będzie drugą Irlandią. Choć obietnica dotyczyła rozwoju gospodarczego, stajemy się drugą Irlandią również w kwestii tempa laicyzacji. W najmłodszej grupie wiekowej nie tylko spada procent Polaków praktykujących religię, ale w ogóle deklarujących wiarę. Między 1992 r. a 2021 odsetek osób deklarujących się jako niewierzące w tej grupie wiekowej wzrósł z 7 do 29, a więc ponadczterokrotnie.