Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 19 czerwca 2008 r. (I SA/Ke 110/08). Podkreślono w nim, że z unijnej definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) nie wynika obowiązek rejestracji dostawcy towaru jako podatnika VAT UE. W tym zakresie polska ustawa o VAT jest więc niezgodna z dyrektywą.

Przeczytaj cały artykuł w serwisie płatnym