Termin na wprowadzenie tych przepisów do polskich regulacji minął 10 grudnia 2007 r. ETS obciążył polski rząd kosztami tego postępowania. Karę w wysokości kilku milionów euro Trybunał może nałożyć tylko wtedy, gdy państwo wspólnotowe nie wykona wyroku nakazującego implementację. W naszym wypadku nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej weszła w życie 18 czerwca 2009 r. To nie ostatnia taka sprawa. Trybunał zajmie się w najbliższej przyszłości kolejnymi wnioskami KE w sprawie braku implementacji w Polsce także innych dyrektyw.