Zaostrzenie kar za przestępstwa korupcyjne oraz wyeliminowanie potencjalnych obszarów konfliktów interesów dotyczących osób publicznych – to cel projektu zmian w kodeksie karnym i wielu innych ustawach, jaki wpłynął do Sejmu. Projektowane przepisy są bardzo surowe w porównaniu z obecnym stanem prawnym – miejscami wręcz nieproporcjonalne do winy i wagi czynu. Pytanie, czy skuteczna walka z korupcją powinna skupiać się jedynie na zaostrzaniu kar.

Za sprzedajność, korupcję, płatną protekcję