Na stronie internetowej rzecznika finansowego ukazała się mapa klauzul w umowach kredytów walutowych. Ma dostarczać wskazówek kredytobiorcom, którzy do tej pory nie podjęli działań prawnych zmierzających do zakwestionowania zawartych z bankami umów. Skłania do pytania, czy przedstawione tam informacje rzeczywiście są rzetelnym sposobem pomocy konsumentom.

Czytaj także: