Weronika Herbet

Jednostronna zmiana warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Klauzula dobrych obyczajów od lat stanowi oś sporu w licznych postępowaniach z zakresu ochrony konsumentów. Jej generalny, nieostry charakter z jednej strony uelastycznia obowiązujące regulacje, a z drugiej ogranicza pewność obrotu.

Łukasz Wroński, Weronika Herbet: Ostrożnie z mapą klauzul

Wskazówki dla konsumentów mają być zwięzłe, ale nie mogą wprowadzać w błąd.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym i jakie są jego obowiązki

Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, wobec której nie został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa upadłościowego lub Kodeksu karnego.