Wyniki ankiety wskazują, że niemal 90 proc. członków ORA dopuszcza tę formę świadczenia pomocy prawnej. W ten sposób mit głoszony przez lata przez działaczy adwokatury, wskazujący na rzekome ograniczenie niezależności radców prawnych pozostających w stosunku pracy, zderzył się z faktycznym poglądem społeczności adwokatów. I jest to zderzenie bolesne.

Jak bardzo oderwane od problemów swojego środowiska muszą być władze samorządu adwokackiego, jeśli dla poznania poglądu 90 proc. swoich koleżanek i kolegów potrzebują ankiety?

Niestety nawet tak jednoznaczne wyniki plebiscytu nie wyeliminowały pokusy przywołania mitu. Oficjalne stanowisko ORA po opublikowaniu stanowiska respondentów stanowi: „Umowa o pracę, co pokazały ostatnie lata, to zagadnienie bardziej złożone, choćby z tego powodu, iż jednym z fundamentów zawodu adwokata jest niezależność."

Niezależność jest także fundamentem zawodu radcy prawnego. Fundament ten ma ustawowe gwarancje, które obejmują również radców prawnych świadczących pomoc prawną w stosunku pracy.

Z cytowanej w komunikacie wypowiedzi wicedziekan ORA dowiadujemy się, że: „Wyniki ankiety (...) dają mandat do prowadzenia dalszych działań na rzecz wprowadzenia regulacji, o których mowa w ankiecie. Jestem przekonana, iż można zaproponować i stworzyć takie otoczenie prawne, aby w wykonywaniu zawodu adwokata także w formie umowy o pracę jego niezależność nie była ograniczana."

Powyższa deklaracja jest zapowiedzią rozpoczęcia prac, prowadzenia analiz, debat i symulacji. Upłyną miesiące i lata nim powołane zespoły oraz komisje uzgodnią treść propozycji i potwierdzą oczywiste: można być niezależnym wykonując zawód na podstawie umowy o pracę. Następnie przyjdzie czas na szukanie poparcia dla przygotowanych projektów i żmudny proces legislacyjny. Adwokaci będą czekać.

Chciałbym już dziś wesprzeć rzeszę 90 proc. członków ORA w Warszawie i zaprosić do grona radców prawnych. Środowiska nowoczesnego i dynamicznego. Nie obarczonego brzemieniem mitów formacyjnych. Dostosowującego się do zmieniających się warunków społecznych i otoczenia rynkowego. Zapraszam do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.