Projekt, nad którym pracuje sejmowa podkomisja, zakłada m.in., że organizacje będą miały zakaz przekazywania środków zebranych w ramach 1 proc. organizacjom, które same nie mają prawa do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie. Obecnie zdarza się bowiem, że OPP uprawnione do 1 proc. zbierają pieniądze dla innych organizacji, nierzadko pobierając za to opłaty. Proponuje się także wprowadzenie zakazu tworzenia programów komputerowych uniemożliwiających swobodny wybór OPP, której można przekazać 1 proc. Poza tym organizacje mają być zobowiązane do wyodrębnienia środków przeznaczonych na promocję.

System rzeczywiście jest nieszczelny i działalność niektórych OPP może budzić wątpliwości. Wielu podatników twierdzi wręcz, że woli dać całość podatku do ogólnego worka państwowego, z którego finansowana jest służba zdrowia, policja czy drogi.

Nie ma wątpliwości, że zmiany są potrzebne. Być może zatem w przyszłym roku przekażemy 1 proc. już według nowych, „uszczelnionych" zasad. Zapraszam do lektury tygodnika „Podatki".