Pod koniec marca Sąd Najwyższy w pełnym składzie ma wydać orzeczenie dotyczące kredytów w walutach obcych. Istotne są dwie kwestie: czy bank ma prawo żądać wynagrodzenia od konsumenta za korzystanie z kapitału, gdy umowa została rozwiązana na skutek stosowania klauzul niedozwolonych oraz czy roszczenia banku przedawniają się w przypadku unieważnienia umowy.

Orzeczenie SN będzie dotyczyło kredytów udzielonych konsumentom, ale może zainteresować także przedsiębiorców, którzy zaciągnęli kredyty w walucie obcej. W indywidualnych przypadkach może się bowiem okazać, że podlegają oni ochronie prawnej właściwej dla konsumentów, np. gdy umowa kredytu nie ma bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą.

Jeśli jednak okaże się, że przedsiębiorcy frankowicze nie mogą skorzystać z ochrony konsumenckiej, to mają też inne podstawy do wystąpienia z roszczeniem w związku z umową kredytu. Taką podstawą może być np. przekroczenie granicy swobody umów. Dlatego warto przyjrzeć się dokładnie umowie kredytu. W ostatnim czasie zapadło kilka orzeczeń, korzystnych dla firm. Piszemy o tym w dzisiejszym tygodniku „Biznes w czasie pandemii". Zapraszam do lektury.

Czytaj też: Jakie prawa ma przedsiębiorca frankowicz w sporze z bankiem?