Irański sąd wymierzył najwyższą karę Abolfazlowi Chezaniemu Sharahiemu w 2014 r. na podstawie art. 91 islamskiego kodeksu karnego za śmiertelne ugodzenie człowieka w bójce.

Kodeks mówi, że przestępca, który nie ukończył 18 lat, może być skazany na śmierć jeśli można uznać go za dojrzałego psychicznie i jeśli rozumie wagę czynu, który popełnił. Tymczasem dojrzałości Sharariego nie potwierdził psycholog dziecięcy, ale tę ekspertyzę odrzucił Sąd Najwyższy Iranu.