Długa tradycja przyjaźni

Niech droga współpracy chińsko-polskiej otwiera się coraz szerzej – pisze nowy ambasador Chin w Polsce.

Publikacja: 15.09.2021 17:50

Długa tradycja przyjaźni

Foto: Adobe stock

Cieszę się, że stanowisko 20. ambasadora ChRL w Polsce miałem szczęście objąć w Warszawie w czasie, gdy rozpoczyna się złota polska jesień. Odnoszę wrażenie, że Polska jest krajem o wspaniałej kulturze i długiej historii, a jej mieszkańcy cenią naukę, poszukują prawdy i kochają życie. To tutaj urodzili się wielcy naukowcy i artyści, jak Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie czy Fryderyk Chopin, którzy odcisnęli piętno na historii ludzkiej cywilizacji i zapewnili narodowi polskiemu światową sławę.

Polski Marco Polo

Choć Chiny i Polska są od siebie geograficznie bardzo oddalone, łączy je długa tradycja przyjaźni. W historii tej przyjaźni jest wiele niezapomnianych „pierwszych chwil". Pierwszym Europejczykiem, który systematycznie wprowadzał na Zachód zdobycze nauki i kultury starożytnych Chin był Michał Boym, zwany „polskim Marco Polo". Badał on chińskie społeczeństwo, historię, medycynę, geografię, zgłębiał również inne dziedziny. Opublikował wiele prac, co znacznie ułatwiło wymianę cywilizacyjną między Wschodem a Zachodem.

W 1949 r., w którym powstała Chińska Republika Ludowa, Polska była jednym z pierwszych krajów, które uznały ChRL i nawiązały stosunki dyplomatyczne z nowymi Chinami. Pierwszym chińsko-zagranicznym wspólnym podmiotem joint venture w nowych Chinach było Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Chipolbrok, które nadal dobrze funkcjonuje. Pierwszym zagranicznym zespołem śpiewu i tańca, który wystąpił w nowych Chinach, był zespół Mazowsze, którego polskie pieśni i tańce ludowe, takie jak „Mazurek", „Polonez" i „Kukułeczka", były popularne w całych Chinach. Pierwsze spotkanie przywódców Chin i krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) odbyło się w Warszawie, a Polska była świadkiem powstawania i rozwoju mechanizmu współpracy Chiny–CEE. Te wspólne wspomnienia stały się cennym skarbem duchowym dla mieszkańców Chin i Polski.

Kluczowy moment rozwoju

W 2016 r. przewodniczący ChRL Xi Jinping złożył udaną oficjalną wizytę w Polsce i wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą podjął decyzję o podniesieniu rangi stosunków chińsko-polskich do poziomu wszechstronnego partnerstwa strategicznego, co otworzyło nowy rozdział w historii przyjaznej wymiany między Chinami a Polską. Od czasu wybuchu epidemii Covid-19 w ubiegłym roku Chiny i Polska solidarnie wspierają się w walce z chorobą. Przywódcy obu krajów wysyłali listy i rozmawiali ze sobą już w pierwszych chwilach epidemii, przekazując wyrazy zaufania i wsparcia, a oba kraje utrzymywały kontakt i oferowały sobie wzajemną pomoc na różnych szczeblach: rządowym, przedsiębiorstw, sektora prywatnego itp., żywo ilustrując właściwe znaczenie słów „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie".

32,18 mld dol.

taką wartość, pomimo skutków epidemii osiągnęła w 2020 r. dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Polską

Pomimo skutków epidemii dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Polską osiągnęła w 2020 r. wartość 32,18 mld dol., co stanowiło znaczący wzrost aż o 15,7 proc. Z powodzeniem uruchomiono pierwszy skład China Railway Express z produktami mlecznymi przewożonymi z Polski do Chin, wyraźnie wzrósł eksport wysokiej jakości polskich produktów rolnych do Chin, a projekty inwestycyjne chińskich przedsiębiorstw w Polsce stale się rozwijają, a więc dwustronna współpraca gospodarcza i handlowa utrzymuje dobrą dynamikę rozwoju.

Obecnie na głębokie zmiany niespotykane od ostatniego wieku nakłada się sytuacja związana z epidemią stulecia, krajobraz międzynarodowy ewoluuje w przyspieszonym tempie, a Chiny, jak i Polska, znajdują się w kluczowym momencie swego narodowego rozwoju. Po stuletniej walce Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zjednoczyła i poprowadziła naród chiński, który dokonał ogromnego skoku – od podniesienia się i bogacenia się aż do osiągnięcia wielkiej siły. KPCh poprowadziła ludzi do stworzenia społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, historycznego rozwiązania problemu absolutnego ubóstwa i wejścia na nową drogę budowy nowoczesnego kraju socjalistycznego. Polska jest również aktywnie zaangażowana w plan odbudowy gospodarki w okresie postpandemicznym: stworzyła program Polskiego Ładu, podejmuje również wysiłki na rzecz wzrostu gospodarczego.

Na takim tle historycznym obie strony utrzymują rozwój wzajemnie korzystnej współpracy opartej na zasadach wzajemnego szacunku, równego traktowania i wzajemnych korzyści. Zbieżności 14. planu pięcioletniego Chin z programem Polskiego Ładu nadają nowe konotacje chińsko-polskiemu wszechstronnemu partnerstwu strategicznemu. Jest to zgodne z podstawowymi interesami obu krajów i narodów.

Moja misja

Pokładam wiarę w przyszłości stosunków chińsko-polskich i wierzę, że pod wspólnym przywództwem przewodniczącego Xi Jinpinga i prezydenta Andrzeja Dudy Chiny i Polska będą dalej pogłębiać wzajemne zaufanie polityczne, umacniać konsensus w sprawie współpracy, wspólnie stawiać czoła wyzwaniom rzucanym nam przez epidemię, dobrze wykorzystywać trzy „motory" współpracy, tj. tej dwustronnej, pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Chinami a krajami Europy, poprawiać jakość i zwiększać tempo rozwoju stosunków chińsko-polskich i nieustannie przechodzić na nowe poziomy relacji, a także przyczyniać się do budowy wspólnego losu dla ludzkości.

Jako nowy ambasador Chin w Polsce jestem zaszczycony i czuję pełną odpowiedzialność za tę misję. Będę dokładał nieustannych starań, aby promować chińsko-polską współpracę i przyjaźń. Mam szczerą nadzieję, że w Polsce poznam wielu przyjaciół, z którymi poprzez liczne kontakty będziemy wspólnie działać na rzecz ciągłego rozwoju stosunków chińsko-polskich i sprawimy, że droga chińsko-polskiej przyjaźni i współpracy otworzy się jeszcze szerzej!

Cieszę się, że stanowisko 20. ambasadora ChRL w Polsce miałem szczęście objąć w Warszawie w czasie, gdy rozpoczyna się złota polska jesień. Odnoszę wrażenie, że Polska jest krajem o wspaniałej kulturze i długiej historii, a jej mieszkańcy cenią naukę, poszukują prawdy i kochają życie. To tutaj urodzili się wielcy naukowcy i artyści, jak Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie czy Fryderyk Chopin, którzy odcisnęli piętno na historii ludzkiej cywilizacji i zapewnili narodowi polskiemu światową sławę.

Pozostało 91% artykułu
Opinie polityczno - społeczne
Jan Bończa-Szabłowski: Czterej pancerni i PiS
Opinie polityczno - społeczne
Marek Oramus: Zemsta wyrąbanych drzew na PiS
Opinie polityczno - społeczne
Mariusz Cieślik: Nagroda Grand Press i tajemnicze naciski
Opinie polityczno - społeczne
Ambasador ZEA w Polsce: Sprawiedliwość ekologiczna jest silnie podkreślana podczas COP28
Opinie polityczno - społeczne
Michał Szułdrzyński: Czy raport komisji ds. rosyjskich wpływów to narzędzie politycznej zemsty PiS na Donaldzie Tusku
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości