Opinia partnera: BASF

Wdrażanie w firmie praktyk czy działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zdecydowanie pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i myślę, że każdy się zgodzi z takim stwierdzeniem. Takie aktywności kreują dobre relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym firmy, pozwalają także na zwiększenie motywacji wśród pracowników.

Cztery wartości

W BASF Polska podstawą działań CSR, tych wewnętrznych i zewnętrznych, są kluczowe dla firmy wartości, które są dla nas niejako drogowskazem. W 2019 roku wprowadziliśmy nową kulturę organizacyjną opartą właśnie na czterech wartościach, takich jak: atrakcyjność, elastyczność, innowacyjność i otwartość.

W kontekście pandemii i działań CSR prowadzonych przez BASF w tym okresie okazały się one kluczowe, szczególnie dla inicjatyw skierowanych do naszych pracowników.

Gdy mówimy np. o atrakcyjności, to staramy się w różny sposób wspierać motywację naszych pracowników. Istotne jest nie tylko to, by tworzyć pozytywną atmosferę w zespołach, ale także to, by dać im poczucie, że mają wsparcie, szczególnie podczas tak wielu obostrzeń związanych z koronawirusem, w których muszą funkcjonować. Nasi menedżerowie spontanicznie organizowali dla swoich zespołów np. czas na kawę online, by spotkać się ze swoimi pracownikami i porozmawiać nie tylko o budżecie i zadaniach, ale też o rzeczach pozabiznesowych. To pomaga w chwilowym oderwaniu się od codzienności i jej wyzwań, buduje relacje w zespołach, ale także jednoczy pracowników i pozwala ograniczyć poczucie izolacji, co w pandemii uważam za niezwykle istotne.

Ta potrzeba spotkań i rozmowy jest bardzo widoczna np. we frekwencji na naszych spotkaniach firmowych (nadal prowadzonych w formule online), która jest rekordowa. To pokazuje, że pracownicy potrzebują momentów, w których mają ze sobą kontakt. Staraliśmy się tę potrzebę zaspokoić, nie tylko na spotkaniach biznesowych, ale też organizując tematyczne webinary, konkursy, spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, ciekawymi osobistościami (np. spotkanie z Henryką Bochniarz z okazji Dnia Kobiet) oraz inne aktywności, które mają na celu tworzenie pozytywnej atmosfery, ale także mają być inspiracją w tych trudnych czasach.

Kolejna wartość, elastyczność, pozwoliła nam płynnie przejść na zupełnie inną w charakterze pracę zdalną, a otwartość oznacza, że staramy się z dużą częstotliwością komunikować pracownikom, co się dzieje w firmie, czego oczekujemy, jakie są wytyczne, a także jakie są aktualne zalecenia związane z pandemią. Pracownicy mają np. możliwość anonimowego zadawania pytań na nurtujące ich tematy, na które systematycznie odpowiadamy.

Chemia jest Kobietą

W tym roku rozpoczęliśmy także społeczną kampanię, w którą zaangażowaliśmy naszych pracowników, a konkretnie pracownice.

Ta niezwykła inicjatywa pod nazwą „Chemia jest Kobietą" ma na celu walkę ze stereotypami związanymi z rolą kobiet w przemyśle, a szczególnie w branży chemicznej. Ma zachęcać kobiety, te pracujące w BASF, ale nie tylko, do podejmowania wyzwań, odważnego dążenia do spełniania marzeń, także tych związanych z mniej popularną czy oczywistą ścieżką kariery.

Kampania i biorące w niej udział bohaterki – nasze koleżanki z BASF Polska – mają być inspiracją do odkrywania możliwości poza utartymi schematami zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Pomoc w pandemii

Rok 2020 był szczególny, jeśli chodzi o działania CSR. W związku z pandemią firma BASF globalnie i lokalnie zaangażowała się w pomoc w walce z koronawirusem. BASF zainicjował akcję „Helping Hands" i dostarczył m.in. 100 milionów masek dla instytucji medycznych w Niemczech oraz regularnie zaopatruje w środki dezynfekujące szpitale zlokalizowane w sąsiedztwie naszych fabryk. Zmieniliśmy także profil produkcyjny niektórych zakładów, które zaczęły regularnie wytwarzać płyny dezynfekujące.

Warto też wspomnieć o innowacjach, w tym technologii druku 3D, dzięki której BASF i partnerzy wyprodukowali środki bezpieczeństwa osobistego.

Dla BASF w Polsce odpowiedzialny biznes to dobre relacje z otoczeniem naszych zakładów oraz pozostawanie w stałym kontakcie z klientami i partnerami w duchu naszych wartości: otwartości i elastyczności.

Wsłuchujemy się w ich potrzeby i w miarę możliwości staramy się wspierać. Współfinansowaliśmy ambulans medyczny dla szpitala w Legnicy, środki ochrony osobistej dla szpitali w Legnicy i Myślenicach oraz dla pogotowia ratunkowego w Środzie Śląskiej, gdzie mamy swój zakład produkcyjny. Natomiast klientom staramy się zapewniać ciągłość dostaw, nieprzerwane wsparcie techniczne i doradztwo.

Wsparcie w edukacji

Nie przerwaliśmy także naszej aktywności CSR, jeśli chodzi o działalność edukacyjną BASF. To kluczowy filar naszej strategii CSR-owej.

Jako firma tworząca chemię dla przyszłości zawsze bardzo chętnie włączamy się w działania promujące edukację dla przyszłości. Aktywnie pielęgnujemy relacje i inicjujemy projekty popularyzujące chemię wśród dzieci i młodzieży wspólnie z naszym dziesięcioletnim już partnerem naukowym – Centrum Nauki Kopernik.

Prowadzimy warsztaty chemiczne online, pokazujemy eksperymenty, a także prezentujemy ciekawostki ze świata chemii na naszym profilu Chemiatomy na Facebooku.

Kontynuujemy także naszą długofalową współpracę z uczelniami wyższymi i jest to zdecydowanie obszar, który planujemy nadal rozwijać w tym roku. Połączenie nauki i biznesu, wymiana doświadczeń czy projekty R&D to z punktu widzenia firmy z branży chemicznej działania konieczne do tworzenia innowacji, tak potrzebnych w zrównoważonym rozwoju.

„Zarządzanie biznesem technologicznym" to cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, który dostarcza wiedzy i informacji z różnych dziedzin, takich jak chemia przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwem, PR i zrównoważony rozwój. Od kilku lat co semestr do programu zapisuje się kilkudziesięciu studentów. Na wykładach mają oni szansę poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży chemicznej od wewnątrz.

BASF Polska stworzyła także autorski program Agro Ambasadorzy BASF skierowany do studentów uczelni rolniczych. Projekt ma charakter długofalowy, buduje trwałe partnerstwo w zakresie edukacji studentów pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Celem programu jest szerzenie wiedzy o innowacjach, bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin i zrównoważonym rolnictwie.

W obecnej sytuacji pandemicznej wszystkie zajęcia odbywają się oczywiście w formule online, natomiast mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powrócimy jednak do spotkań w tradycyjnej formie, których wartość dla obu stron jest zdecydowanie wyższa.