Bo czy Grecji wystarczy drugi pakiet pomocowy, czy też konieczna będzie jednak restrukturyzacja długu? Odpowiedzi nikt jeszcze nie zna.

Wczorajsze rekomendacje Komisji Europejskiej są słuszne, bo czy Polska nie powinna podnieść wieku emerytalnego dla służb mundurowych albo sprawić, by rolnicy pod względem ubezpieczenia społecznego nie byli traktowani wyjątkowo?

Analizując wskazania KE, trzeba pamiętać, że Unia ma swój pakt stabilizacji i wzrostu, który formalnie zmusza członków do trzymania w ryzach długu publicznego i budżetowego deficytu. I co? Niektóre kraje, zamiast utrzymywać dług poniżej 60 proc. PKB, rozdęły go do ponad 100 proc. PKB. Dopiero ostatni kryzys, a właściwie arbiter - rynki finansowe - zmusiły rządy do ograniczania wydatków.

Czy ktoś jeszcze pamięta o agendzie strategii lizbońskiej, która miała sprawić, że to Europa stanie się najbardziej konkurencyjnym miejscem na gospodarczej mapie świata? W tym momencie za słuszne można uznać pomysły - nagłośnione przez szefa EBC - by był ktoś w UE, kto jeszcze mocniej, niż dziś robi to jeden z komisarzy UE, kontrolował finanse państw i miał instrumenty pozwalające zapobiegać temu, co widzieliśmy w ostatnim czasie.

Pytanie więc, czy kraje tym razem przejmą się wskazaniami Brukseli i wprowadzą w życie jej zalecenia. Dzisiejsze spotkanie przedstawicieli polskiego rządu i związkowców w sprawie reformy emerytur mundurowych zostało odwołane...