Thaler jest jednym z pionierów tzw. ekonomii behawioralnej, której celem jest właściwe określenie procesów decyzyjnych aktorów życia gospodarczego. Badania behawiorystów, korzystające z dorobku psychologii, podważają klasyczny model homo oeconomicus, czyli w pełni racjonalnego człowieka, którego jedynym celem jest maksymalizacja dochodów.

Czytaj także wywiad z Richardem Thalerem: Ekonomia z ludźmi w roli głównej

To już kolejny laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla – jak oficjalnie nazywa się to wyróżnienie – zajmujący się ekonomią behawioralną. W 2002 r. Komitet Noblowski nagrodził Daniela Kahnemanna, a w 2013 r. Roberta Shillera.

W sierpniu 2015 r. opublikowaliśmy na łamach „Parkietu” recenzję książki Thalera „Misbehaving”, która stanowi historię rozwoju ekonomii behawioralnej. We wrześniu tamtego roku przeprowadziliśmy z autorem wywiad.

Przeczytaj też recenzję książki tegorocznego Noblisty: Nieposłuszeństwo homo economicus