Podwojenie liczby szczepionek, jakie kupią USA, by przekazać je innym państwom, ma zostać ogłoszone w czasie wirtualnego szczytu poświęconego COVID-19, który Biden organizuje na marginesie posiedzenie ZO ONZ. Biden ma w czasie szczytu apelować do krajów wysoko rozwiniętych, by zrobiły więcej, aby koronawirus znalazł się - globalnie - pod kontrolą.

Łącznie USA mają zakupić 1,1 mld dawek szczepionki Pfizer/BioNTech w 2022 roku. Do chwili obecnej USA przekazały 160 mln dawek szczepionek na COVID-19 ponad 100 państwom świata - to więcej szczepionek niż przekazały innym państwom świata wszystkie pozostałe kraje razem wzięte - podaje AP. 

Czytaj więcej

Prezydent USA, Joe Biden
USA wzywają światowych przywódców do "zakończenia pandemii COVID-19"

W czasie szczytu poświęconego COVID-19 Biden ma wzywać uczestników do tego, by robiły więcej, aby przyspieszyć program szczepień, tak aby w 2022 roku osiągnąć poziom wyszczepienia 70 proc. populacji świata przeciw COVID-19.

43 proc.

Taki odsetek mieszkańców świata otrzymał co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19

Po zakończeniu szczytu Biały Dom ma publicznie ogłosić cele dla krajów rozwiniętych i organizacji nonprofit w zakresie przyspieszenia szczepień na COVID-19 na świecie.

Globalnie na świecie wykonano jak dotąd 5,9 mld szczepień na COVID-19. Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 43 proc. mieszkańców naszej planety. Jednak w niektórych krajach słabo rozwiniętych odsetek ten wynosi zaledwie 2-3 procent.

WHO ubolewa, że jak dotąd dostarczono tylko 15 proc. szczepionek obiecanych przez kraje rozwinięte krajom słabo rozwiniętych.