Redakcja „Rzeczpospolitej” wraz z zespołem Facebooka organizują debatę „Demokracja w dobie internetu”, by podjąć temat oddziaływania internetu na demokrację.

Uczestnicy wydarzenia zastanowią się wspólnie nad tym, czy internet i demokracja są skazane na konflikt.

Podczas spotkania redaktorzy „Rzeczpospolitej” będą rozmawiali z ekspertami na temat zjawisk, które ujawnił internet, oraz o tym, jak kształtuje się relacja demokracji z ogólnoświatowym systemem wirtualnych połączeń. W debacie będą uczestniczyli Beata Biel, Konkret24; profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP; Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego, oraz Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich, z Facebooka.

Debata będzie okazją do spytania zebranych gości o to, czy – i jeśli tak, to w jaki sposób – internet determinuje postawy obywatelskie. Czy internet jako źródło informacji może służyć także dezinformacji i zwiększaniu poczucia chaosu, a zarazem prowadzić do mniejszej wiary w demokrację?

Dzięki debacie „Rzeczpospolitej” i Facebooka eksperci zastanowią się także nad tym, w jaki sposób zapobiegać erozji demokracji. Prowadzący spytają o to, co jest większym problemem: nowe technologie, media społecznościowe czy ich użycie przez ludzi. Jak walczyć z trybalizacją i radykalizacją polityki w sieci, nie walcząc z samym internetem? A może należałoby wymyślić nową wersję demokracji, która będzie bardziej kompatybilna ze światem internetu?

Debatę 29 marca, poprowadzą Cezary Szymanek (redaktor naczelny, rp.pl) oraz Michał Szułdrzyński (zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”).

Zapraszamy na transmisję z debaty o godzinie 12.00 na www.rp.pl