Gent Holding pod lupą UOKiK

Urząd wysłał zawiadomienia do prokuratury, ma obawy o bezpieczeństwo inwestorów.

Aktualizacja: 17.12.2019 11:06 Publikacja: 17.12.2019 10:48

Gent Holding pod lupą UOKiK

Foto: materiały prasowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie możliwych nieprawidłowości w Gent Holdingu, spółce tworzącej sieć prywatnych akademików pod marką LIV, sprzedającą pojedyncze pokoje inwestorom. Naruszenia mają dotyczyć prawa bankowego i ustawy o rachunkowości.

„Obawy urzędu budzą transfery środków wpłacanych przez klientów, dokonywane w ramach grupy" – czytamy w komunikacie UOKiK-u. „W marcu 2019 r. urząd otrzymał sygnał opisujący możliwe nieprawidłowości związane z działalnością grupy Gent Holding. Wskazano w nim na wysokie koszty działalności spółek, w tym koszty wynagrodzeń i utrzymania siedzib, przy jednocześnie niskim poziomie sprzedaży. Może to świadczyć o finansowaniu działalności bieżącej długiem i stwarzać zagrożenie dla środków inwestorów" – napisali urzędnicy.

W kwietniu UOKiK wszczął kontrolę. Z uzyskanych przez urząd informacji wynika, że budowa i sprzedaż lokali dotyczy jedynie inwestycji w akademik w Krakowie przy al. Jana Pawła II 74, realizowanej przez spółkę Equal Real Estate. Wiechę na krakowskim domu studenckim, budowanym przez giełdowy Erbud, zawieszono pod koniec listopada. Na stronie marki LIV wymienionych jest sześć projektów.

Urząd podaje, że przeanalizował sprawozdanie finansowe Equal Real Estate za 2018 r., warunki emisji obligacji korporacyjnych oraz wyjaśnienia tej spółki. Wątpliwości wzbudziło to, że Equal Real Estate gromadzi środki klientów w formie pożyczek, a następnie udziela z nich dalszych, niezabezpieczonych, pożyczek innym podmiotom z grupy Gent Holding. Według UOKiK, może to stanowić działalność zastrzeżoną dla banków. Innym sposobem na gromadzenie środków przez Equal Real Estate jest emisja obligacji korporacyjnych. Jak wskazują urzędnicy, jej warunki również zawierają zastrzeżenie, że zgromadzone w ramach emisji środki mogą być pożyczane podmiotom powiązanym. Okoliczności te mogą wskazywać na podwyższone ryzyko dla inwestorów, w tym konsumentów.

- Niepokojące jest to, że do tej pory realizowana jest budowa tylko jednego akademika. W rzeczywistości może być tak, że wpłaty konsumentów finansują działalność firm z grupy Gent Holding – skomentował w komunikacie Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Wszyscy dobrze pamiętamy, że mechanizm transferowania pieniędzy do spółek w ramach jednej grupy kapitałowej miał miejsce np. w przypadku Gant Development, którym zajmuje się Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

UOKiK ma również wątpliwości, czy spółka Equal Real Estate rzetelnie przedstawiła sytuację w sprawozdaniu finansowym, mimo znacznej straty ze sprzedaży firma wykazuje zysk dzięki przeszacowaniu wartości nieruchomości. Także inne spółki z grupy mogły naruszyć obowiązki sprawozdawcze, ponieważ nie złożyły sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zrobiły to z opóźnieniem.

Od Gent Holding na razie nie uzyskaliśmy komentarza.

W lutym przedstawiciele spółki mówili „Rzeczpospolitej", że krakowski akademik zostanie oddany w 2020 r., domy studenckie w Poznaniu, Katowicach i dwa w Gdańsku są na etapie projektowania, w przypadku trzeciego gdańskiego akademika trwają prace związane z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie możliwych nieprawidłowości w Gent Holdingu, spółce tworzącej sieć prywatnych akademików pod marką LIV, sprzedającą pojedyncze pokoje inwestorom. Naruszenia mają dotyczyć prawa bankowego i ustawy o rachunkowości.

„Obawy urzędu budzą transfery środków wpłacanych przez klientów, dokonywane w ramach grupy" – czytamy w komunikacie UOKiK-u. „W marcu 2019 r. urząd otrzymał sygnał opisujący możliwe nieprawidłowości związane z działalnością grupy Gent Holding. Wskazano w nim na wysokie koszty działalności spółek, w tym koszty wynagrodzeń i utrzymania siedzib, przy jednocześnie niskim poziomie sprzedaży. Może to świadczyć o finansowaniu działalności bieżącej długiem i stwarzać zagrożenie dla środków inwestorów" – napisali urzędnicy.

Nieruchomości
Rząd przyjął program tanich kredytów. Klienci już rezerwują odpowiednie mieszkania
Nieruchomości
Wielki recykling budynków nabiera tempa. Troska o środowisko czy o portfel?
Nieruchomości
Opada gorączka, ale nie chęci
Nieruchomości
Klienci czekają w blokach startowych
Nieruchomości
Kredyty mieszkaniowe: światełko w tunelu
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości