Misją PINK jest reprezentowanie wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych – deweloperów, inwestorów, usługodawców – w środowisku gospodarczym, politycznym i społecznym.

– Platforma REDD działa od trzech lat. To największa baza danych o nieruchomościach komercyjnych – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Ogrodzki, założyciel platformy. - Monitorujemy ponad 2 tys. budynków biurowych, zbieramy dane o ponad 20 tys. modułów. Jesteśmy niezależni, nie bierzemy bezpośrednio udziału w transakcjach – podkreśla.

- Wspieraliśmy PINK od początku działalności naszej platformy, przekazując dane z naszej bazy – dodaje mówi Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD. – Członkostwo w PINK stwarza możliwości dla wszystkich zrzeszonych w stowarzyszeniu. Do ich dyspozycji będzie ponad 10 mln danych o rynku biurowym w Polsce. Członkostwo daje nam również szansę na wymianę doświadczeń w gronie specjalistów. Chcemy współpracować również z członkami stowarzyszenia przy realizacji celów PINK – dodaje.

- Założona w 2016 roku Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych ma na celu wpływ na zmiany legislacyjne, dbanie o wizerunek branży oraz prowadzenie działalności edukacyjno-networkingowej. Stowarzyszenie zajmuje się kwestiami prawnymi i podatkowymi, np. zgłaszając problemy i przygotowując raporty dla Ministerstwa Finansów w sprawie VAT w transakcjach nieruchomości – czytamy w komunikacie.

Platforma REDD na początku lutego podpisała porozumienie z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS). W ramach pilotażowego projektu REDD dostarczać będzie GUS dane analityczne pozwalające prowadzić eksperymentalne badania statystyczne, których celem jest monitorowanie zmian zachodzących na rynku nieruchomości biurowym w Polsce.