Sąd: zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie może być dokonana bez wiedzy i zgody jej właścicieli

Zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie może być dokonana bez wiedzy i zgody jej właścicieli.

Publikacja: 19.05.2020 07:20

Sąd: zmiana przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie może być dokonana bez wiedzy i zgody jej właścicieli

Foto: AdobeStock

O takiej zmianie właściciele działki w nadmorskim Darłówku dowiedzieli się w 2018 r., przy okazji podziału majątku po rozwodzie. Do wspólnego dorobku wchodziła m.in. niezabudowana posesja w Darłówku. 2700 mkw. zostało zakupione od Agencji Mienia Wojskowego w latach 90. ubiegłego wieku, w wyniku przetargu. Zgodnie z uchwałą ówczesnej Rady Narodowej Miasta i Gminy Darłowo nieruchomość była przeznaczona częściowo na wydmy i zieleń wydmową, częściowo pod projektowany zespół obiektów obsługi plaży. Jeszcze przed sprzedażą działki przez Agencję burmistrz Darłowa ustalił dla niej warunki zabudowy i zagospodarowania dla jednokondygnacyjnego pawilonu, określonego jako usługi nieuciążliwe, związane z obsługą plaży. W okresie ważności tej decyzji Agencja nie wystąpiła jednak o pozwolenie na budowę, a prawomocna decyzja burmistrza była ważna tylko do 1 stycznia 2000 r.

Nabywcy działki byli jednak zasadniczo zainteresowani budową w tym miejscu apartamentowca. Nie uzyskali na to zgody, działka pozostała więc niezabudowana. O zmianie jej przeznaczenia dowiedzieli się dopiero w 2018 r. W miejscowym planie zagospodarowania Darłówka Zachodniego, uchwalonym w 2007 r. i zmienionym w 2012 r., już nie tylko część, lecz cała działka została określona jako teren wydmy nadmorskiej z zielenią.

Czytaj także: Zmiana sposobu użytkowania, gdy część mieszkalna budynku staje się hotelem

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie właściciele nadmorskiej działki zażądali więc zmiany uchwały planistycznej z 2007 r. Ich zdaniem Rada Miasta Darłowa powinna przywrócić stan obowiązujący przed wejściem tej uchwały w życie. Nie zostali bowiem powiadomieni o zmianie przeznaczenia nieruchomości, a w efekcie działka o wartości 1 mln zł stała się bezwartościowa. A ponieważ nie mieszkają w Darłowie, nie mogli też zgłosić uwag do projektu planu, który narusza ich prawo własności.

Rada miasta odpowiedziała, że gmina nie jest zobowiązana do indywidualnego informowania o podjętej uchwale. Uchwały planistyczne są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. A w Darłowie również na stronie internetowej urzędu, na budynku urzędu oraz w lokalnej prasie. Rada miasta nie przekroczyła też granic władztwa planistycznego – ocenił sąd. Decyzja burmistrza ustalająca warunki zabudowy obowiązywała tylko do 31 grudnia 1999 r., a na jej podstawie skarżący nie nabyli żadnych praw, które mogłaby naruszać kwestionowana uchwała. Korzystająca z władztwa planistycznego gmina może decydować o sposobie zagospodarowania nieruchomości i o zgodności ze studium planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przyznaje przy tym szczególnej ochrony prawa własności. Często musi ono zostać ograniczone ze względu na konieczność uwzględnienia innych wartości, np., jak tutaj, potrzebę ochrony środowiska i interesu publicznego – stwierdził sąd, oddalając skargę.

Sygnatura akt: II SA/Sz 755/19

O takiej zmianie właściciele działki w nadmorskim Darłówku dowiedzieli się w 2018 r., przy okazji podziału majątku po rozwodzie. Do wspólnego dorobku wchodziła m.in. niezabudowana posesja w Darłówku. 2700 mkw. zostało zakupione od Agencji Mienia Wojskowego w latach 90. ubiegłego wieku, w wyniku przetargu. Zgodnie z uchwałą ówczesnej Rady Narodowej Miasta i Gminy Darłowo nieruchomość była przeznaczona częściowo na wydmy i zieleń wydmową, częściowo pod projektowany zespół obiektów obsługi plaży. Jeszcze przed sprzedażą działki przez Agencję burmistrz Darłowa ustalił dla niej warunki zabudowy i zagospodarowania dla jednokondygnacyjnego pawilonu, określonego jako usługi nieuciążliwe, związane z obsługą plaży. W okresie ważności tej decyzji Agencja nie wystąpiła jednak o pozwolenie na budowę, a prawomocna decyzja burmistrza była ważna tylko do 1 stycznia 2000 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości