Anna Krześniak, starszy konsultant w Dziale Reprezentacji Najemcy, Jones Lang LaSalle

:

Zmianom na rynku biurowym związanym z aranżacją przestrzeni oraz stylem pracy sprzyja dynamiczny rozwój nowych technologii.  To właśnie rozwój narzędzi dających dostęp do informacji niezależnie od lokalizacji, umożliwia wprowadzenie modelu pracy mobilnej - z domu czy kawiarni. Jednak biuro pozostaje niezbędne jako pole kontaktu z innymi pracownikami – wymiany myśli czy konsultowania strategii.

Zmieniające się oczekiwania pracowników i model pracy wpływają również na sposób projektowania środowiska pracy – więcej salek i przestrzeni umożliwiających tzw. burzę mózgów i prace projektowe oraz atrakcyjne aranżowanie części wspólnych, a także przestrzeni do relaksu.

Podstawową różnicę między preferowanym układem biura zauważamy nie tyle w przekroju geograficznym, a społecznym, a konkretnie pokoleniowym. Dzisiejsi 40-50 latkowie mają zupełnie inne oczekiwania dotyczące pracy niż ich ich dzieci. Przy czym najmłodsze pokolenia Polaków nie różnią się pod tym względem od swoich rówieśników na Zachodzie. Wiele firm działających w naszym kraju już zrezygnowało z tradycyjnych gabinetów dostrzegając korzyści wynikające z lepszej integracji kierowników z ich zespołami.

Elastyczne formy pracy, choć bardzo kuszące z perspektywy kosztowej, są tylko częścią obrazka. Nadrzędnym celem w kształtowaniu przestrzeni biurowej powinno być tworzenie środowiska sprzyjającego wzrostowi szeroko pojętej produktywności, a ta zależy od specyfiki wykonywanej pracy i może być wynikiem zarówno kreatywności całego zespołu, jak i samodzielnej pracy w skupieniu.

Możliwość wybrania odpowiedniej strefy biura w zależności od konkretnego zadania jest więc pożądana, ale nie może naruszać integralności poszczególnych zespołów w ramach firmy.