- Nie wszędzie zyski z lokaty w grunty rolne mogą być bezpieczne i szybkie. Zanim zaczniemy liczyć zarobek z przyszłych inwestycji, warto zastanowić się, po której stronie stolicy najlepiej kupić ziemię, aby zyski osiągnąć jeszcze w tym pokoleniu, a najlepiej w ciągu następnych dwóch lat - radzą eksperci firmy Briland.

Zbadali oni ceny ofertowe gruntów rolnych i budowlanych w poszczególnych powiatach wokół Warszawy. Z ich analiz wynika, że słabiej rozwinięte powiaty, położone dalej od Warszawy, znajdują się zdecydowanie na końcu stawek cen za metr kwadratowy, zarówno w przypadku ziemi rolnej, jak i budowlanej. Powiaty, które posiadają najwyższy stopień rozwoju infrastruktury, osiągają zdecydowanie wyższe ceny. Mało jest natomiast ofert, gdzie tereny są w średnich cenach ANR czy GUS, a jeśli już się pojawią, mogą być wykorzystywane jedynie w celach rolniczych.

Eksperci Briland przyjęli w swoich badaniach, że najlepsze regiony do szybkiej inwestycji ziemskiej to te położone najbliżej dużej aglomeracji, z najlepszym dojazdem, dobrą okolicą, rozwiniętymi sieciami rozdzielczymi, inwestujące w infrastrukturę i środowisko, gdzie dochody ludności są na dobrym poziomie, a ceny gruntów budowlanych wysokie.

Najlepsze powiaty

- Z powiatów, które poddaliśmy analizie, najpełniej te warunki spełniają powiaty pruszkowski oraz piaseczyński. Są to rejony najlepsze do przeprowadzenia inwestycji ziemskich o stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym. Do lokalizacji atrakcyjnych należą także powiaty otwocki, grodziski, warszawski zachodni oraz legionowski  – mówi Monika Raczkowska, Managing Director Briland. - Jest to jednak grupa, która wymaga dłuższego horyzontu czasowego, niezbędnego na przeprowadzenie odpowiednich inwestycji infrastrukturalnych, przez co zyski z całej inwestycji staną się globalnie niższe.

Pozostałe regiony mają małe szanse stania się w najbliższym czasie podmiejskimi sypialniami Warszawy, ze względu na długi dojazd do centrum i brak niezbędnej infrastruktury sieci (pełne zestawienie cen ziemi - obok).

Tanie rolne, drogie budowlane

Najtańsze grunty rolne, jak podaje Briland, znajdują się w powiecie mińskim, gdzie średnia cena ofertowa wyniosła 34,35 zł za mkw.  Natomiast grunty budowlane najniższą cenę osiągają w powiecie wyszkowskim - średnio 86,7 zł za mkw.

Z kolei najwyższą cenę ofertową grunty rolne mają w powiecie piaseczyńskim - średnio  365,76 zł za mkw. Najdroższa ziemia budowlana jest w powiecie pruszkowskim - średnio 485 zł za mkw.

- Z punktu widzenia inwertora, dobrze jest, jeśli ceny ziemi budowlanej w regionie osiągają wysokie stawki. Gorzej, jeśli ziemia rolna również jest droga i musimy długo czekać na okazję do zakupu. Każdy rejon ma swoją specyfikę i trezba o tym pamiętać  – radzi Monika Raczkowska.