Posłowie PiS chcą przedłużyć ważność przepisu, który nakłada na samorządy obowiązek dostarczenia lokali zamiennych niektórym najemcom. Wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.

Chodzi przede wszystkim o dawnych najemców kwaterunkowych z kamienic prywatnych oraz komunalnych. Obecnie ustawa chroni ich przed bezdomnością. Przewiduje bowiem, że gmina musi dostarczyć mieszkania zamienne, ale tylko tym, którzy przed wejściem w życie tej ustawy, tj. przed 2001 r., płacili czynsz regulowany. Są to więc przede wszystkim dawni najemcy kwaterunkowi z kamienic prywatnych oraz komunalnych.

Gmina musi się wywiązywać z tego obowiązku do końca 2015 r., później już nie. Posłowie proponują więc, by obowiązek ten przedłużyć bezterminowo.

etap legislacyjny: wpłynął do Sejmu