Mieszkaniowy Atal z sowitą dywidendą i optymizmem

Popyt na mieszkania jest duży i stabilny. W drugim półroczu pomóc mogą obniżki stóp i nowy program dopłat do kredytów – ocenia prezes spółki Atal.

Publikacja: 21.03.2024 09:05

Inwestycja spółki Atal, Warszawa-Ursus.

Inwestycja spółki Atal, Warszawa-Ursus.

Foto: Mat. prasowe

W 2023 r. kontrolowany przez Zbigniewa Juroszka deweloper mieszkaniowy wypracował ponad 341 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 7 proc. mniej niż rok wcześniej, a o 11 proc., do 8,42 zł, skurczył się zysk na akcję - w efekcie ubiegłorocznej emisji. Zarząd zarekomendował wypłatę 259 mln zł dywidendy, czyli 6 zł na papier, co przy kursie ze środowego zamknięcia (57 zł) daje stopę 10,5 proc. 6 zł to tyle samo, ile w rekordowym 2022 r. Prezes Juroszek, który kontroluje 74,8 proc. akcji, otrzyma prawie 194 mln zł brutto.

Wyższe ceny, lepsza rentowność

W 2023 r. budujący w siedmiu aglomeracjach Atal przekazał klucze do 2806 lokali, o 17 proc. mniej niż rok wcześniej. Dzięki wzrostom cen przychody skurczyły się jednak o 9,5 proc., do 1,5 mld zł. Ponadto rentowność brutto ze sprzedaży poprawiła się z 28,4 do 292,9 proc., zysk brutto ze sprzedaży był niższy o 4,6 proc. i wyniósł prawie 449 mln zł.

Zysk operacyjny był niższy o prawie 8 proc. rok do roku i wyniósł 402 mln zł. Wzrosły koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, a także pozostałe koszty operacyjne (pozycje odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności oraz szkody, odszkodowania i kary).

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 341 mln zł, o ponad 7 proc. mniej niż rok wcześniej. Urosły koszty finansowe (odsetki od kredytów, aktywów finansowych i innych zobowiązań). Rentowność netto wyniosła 22,7 proc. wobec 22,2 proc. rok wcześniej.

Rynek mieszkaniowy w 2023 r. odbił

W 2023 r. Atal sprzedał (umowy deweloperskie/przedwstępne) 2833 lokale, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej.

Prezes Juroszek w komunikacie udzielił obszernego komentarza dotyczącego sytuacji rynkowej.

- Od zeszłego roku rynek deweloperski, szczególnie od przełomu drugiego i trzeciego kwartału, znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Od tamtego czasu zauważamy dużą aktywność nabywców w sektorze pierwotnym. Klienci niezmiennie są zainteresowani zakupem lokali w dużych aglomeracjach, które przede wszystkim przeznaczają na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Częściowy wpływ na to zjawisko miał rządowy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, ale również obniżka stóp procentowych. Oba czynniki miały istotny wpływ na uaktywnienie się klientów wspierających się kredytem hipotecznym – powiedział Juroszek.

Prezes zaznaczył, że w zeszłym roku Atal przeznaczył 203 mln zł na zakup nowych działek, które pozwalają na wybudowanie 141 tys. mkw. mieszkań, a na koniec roku bank ziemi wyniósł 717 tys. mkw. - Naszym celem jest konsekwentne poszerzanie portfela działek inwestycyjnych – wynika to m.in. z wydłużających się procesów administracyjnych, wpływających niekorzystnie na czas realizacji osiedli. Podstawową przewagą na rynku deweloperskim, w dobie rosnącego popytu przy jednoczesnych problemach z podażą, staje się możliwość sprawnego uruchamiania sprzedaży kolejnych projektów. W związku z tym intensyfikujemy działania związane z zakupem gruntów, projektowaniem osiedli oraz zabezpieczeniem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych – powiedział Juroszek. W tym kontekście ważnym wydarzeniem była emisja 4,5 mln akcji serii F, dzięki której spółka pozyskała 252 mln zł.

Duzi deweloperzy będą mogli więcej

- W 2024 r. spodziewamy się kontynuacji trendów rynkowych zapoczątkowanych w ubiegłym roku. Widzimy, że kwestie administracyjne oraz biurokratyczne będą dalej miały wpływ na podaż na rynku pierwotnym. Będą jednym z kluczowym czynników wpływających na rosnące koszty działalności, co finalnie przekłada się na wyższy koszt końcowy zakupu mieszkania. Największe spółki deweloperskie będą poprawiały swoją konkurencyjność za sprawą możliwość zakupu dużych gruntów po-zwalających na powstanie wieloetapowych inwestycji. Będą też miały dostęp do atrakcyjnego finansowania swoich przedsięwzięć – powiedział Juroszek. - Klienci pozostają aktywni na rynku mieszkaniowym, popyt jest duży oraz stabilny. Dodatkowymi czynnikami stymulującym mogą okazać się zarówno obniżki stóp procentowych w II połowie roku, jak również uruchomienie nowego rządowego wsparcia dla kupujących mieszkanie. W związku z planowanym rządowym programem po-stanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty własne rozwiązanie „Decyzja na raty”, które gwarantuje nabywcom aktualną cenę lokalu, a wydłuża cały proces zakupowych aż do jesieni bieżącego roku – dodał.

Nieruchomości
Dom Development z rekordowymi zyskami
Nieruchomości mieszkaniowe
Luksusowe mieszkania wyznaczają standard
Nieruchomości
Budimex ma nowe cele strategiczne. Wraca do WIG20 i na rynek mieszkaniowy
Budownictwo
Ceny nowych mieszkań dalej w górę w największych aglomeracjach
Nieruchomości mieszkaniowe
Marvipol z lepszą marżą w mieszkaniówce i papierową stratą w magazynach