Firma 7R zapowiada także systematyczną dekarbonizację poszczególnych inwestycji magazynowych. – Nasze cele dekarbonizacji zostały zweryfikowane przez SBTi (Science-Based Targets Initiative). SBTi to wspólny projekt CDP (Carbon Disclousre Project), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i WWF. SBTi pomaga firmom jasno określić cele obniżania emisji gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego – tłumaczą przedstawiciele dewelopera.

Jak dodają, plan dekarbonizacji obejmuje zmniejszenie zużycia energii w wynajmowanych przez 7R biurach, obniżenie zużycia paliwa w flocie pojazdów oraz zakup energii z odnawialnych źródeł.

Pierwszym obiektem budowanym zgodnie z przyjętą strategią dekarbonizacji jest 7R Park Wrocław West II. - Przyjęte rozwiązania mają zmniejszyć operacyjną emisję CO2 o ponad. 50 proc., a kolejne projekty zmierzające do całkowitej neutralności węglowej są już w przygotowaniu – zapowiada deweloper.