PVaaS, czyli fotowoltaika jako usługa

Na rynku, oprócz opcji zakupu instalacji OZE, pojawiają się nowe oferty, a wśród nich fotowoltaika jako usługa – wskazują eksperci DLA Piper.

Publikacja: 14.09.2023 21:00

PVaaS, czyli fotowoltaika jako usługa

Foto: mat. pras. (2)

Wraz ze wzrostem cen energii naturalnym zachowaniem wśród przedsiębiorców jest poszukiwanie oszczędności oraz stabilizacji kosztów na przyszłość. Jednym z dostępnych środków do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na rynku, oprócz opcji zakupu np. instalacji fotowoltaicznej, pojawiają się nowe oferty, a wśród nich fotowoltaika jako usługa, czyli tzw. PVaaS (ang. PV as a Service). Instalacja fotowoltaiczna generuje oszczędności na zużyciu energii, które stają się źródłem finansowania tej inwestycji.

W przeciwieństwie do zakupu instalacji PV na własność, które wiąże się m.in. ze zgromadzeniem i zaplanowaniem w budżecie środków na ten cel lub pozyskaniem finansowania zewnętrznego, a także utrzymaniem i serwisowaniem instalacji PV, fotowoltaika jako usługa pozwala klientom biznesowym skorzystać z finansowania bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych na starcie. Dzięki generowaniu oszczędności na zużyciu prądu PVaaS zabezpiecza środki niezbędne do sfinansowania inwestycji. Usługa ta nie zalicza się do bilansu księgowego i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej klienta.

Istnieją m.in. dwa popularne rozwiązania w zakresie finansowania systemu PV: abonament, którego wysokość ustalana jest przed rozpoczęciem współpracy na podstawie analizy zużycia energii i warunków finansowych klienta, dzięki czemu koszty są przewidywalne dla klienta przez cały okres trwania umowy, albo miesięczna opłata za użytkowanie instalacji obliczana na podstawie stopnia wykorzystywania instalacji PV, co oznacza, że wysokość opłat jest dostosowana do wymiaru pracy instalacji w każdym miesiącu, co uwzględnia w podstawie wyliczenia takie zmienne, jak np. liczba słonecznych dni.

Fotowoltaika dla firm jako usługa działa w modelu As a Service. Przedsiębiorca, decydując się na panele słoneczne, płacąc co miesiąc stałą kwotę abonamentu lub miesięczną opłatę zależną od wymiaru pracy instalacji PV, nabywa usługę produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej u siebie w firmie, pokrywa własne zapotrzebowanie na prąd, a także może mieć zapewnione ubezpieczenie, serwis i wymianę komponentów systemu PV przez cały okres trwania umowy z operatorem PV.

Oprócz montażu samej instalacji, w racie abonamentu lub w miesięcznej opłacie, zawarta może być także jej kompleksowa obsługa, serwis, gwarancja i wydłużone ubezpieczenie. Tak też jest z kwestiami doradztwa, wykonania projektu, audytu energetycznego i zakupu modułów fotowoltaicznych, falownika, systemu montażowego oraz wszystkich niezbędnych elementów. Po stronie firmy oferującej system PV jako usługę leży też przygotowanie wniosków i zgód budowlanych oraz wniosku o przyłączenie instalacji do sieci.

W ramach opłat na rzecz operatora usługi PV zapewnione jest również standardowo przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji przez odpowiednich specjalistów, zgodnie z zaleceniem producenta. To kolejny element fotowoltaiki jako usługi (PV as a Service). Jako podmiot zamawiający usługę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wyszkolenia oraz utrzymania w swoich strukturach organizacyjnych pracowników do obsługi i utrzymania instalacji PV. Zobowiązanie to leży po stronie operatora systemu PV. Dodatkowo, część dostawców oferuje możliwość korzystania z systemu umożliwiającego użytkownikowi kontrolę zarówno zużycia, jak i produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej.

Czas trwania umowy, a co za tym idzie finansowania instalacji, może zostać rozłożony nawet na 15 lat, co pozwala dostosować wysokość opłat do możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Sama wartość abonamentu lub miesięcznej opłaty zależnej od wymiaru pracy instalacji PV zostaje zaksięgowana po stronie kosztów. Instalacja jest własnością dostawcy usługi PVaaS do momentu jej spłaty. Po zakończeniu okresu, na jaki zawarta została umowa i po opłaceniu kosztu wykupu, instalacja PV przechodzi na własność klienta. Koszt wykupu instalacji jest zazwyczaj symboliczny, co odróżnia usługę PVaaS od standardowych ofert leasingowych.

Na przestrzeni ostatniego roku z perspektywy doradców zaangażowanych w świadczenie usług prawnych na rzecz klientów z sektora energetyki odnawialnej oraz nieruchomości komercyjnych zauważamy znaczny wzrost zainteresowania projektami typu PVaaS, zarówno u właścicieli nieruchomości komercyjnych, jak i najemców. Dynamiczny rozwój regulacji ESG, chęć zabezpieczenia się przed skokowym wzrostem cen energii sprawia, że niezależność energetyczna oparta na instalacji OZE zyskuje obecnie na znaczeniu. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie firm, które dzięki instalacji fotowoltaicznej, wygenerować mogą znaczne oszczędności.

Usługa PVaaS dodatkowo nie wymaga ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych na starcie, a także może zapewnić kompleksową obsługę instalacji PV od etapu audytu energetycznego i finansowego, przez montaż, przyłączenie, uruchomienie i serwis, do przeniesienia własności instalacji na klienta.

—Marta Bosiak jest senior associate w zespole nieruchomości, —Oskar Waluśkiewicz – partnerem i szefem praktyki energetycznej w kancelarii DLA Piper

Wraz ze wzrostem cen energii naturalnym zachowaniem wśród przedsiębiorców jest poszukiwanie oszczędności oraz stabilizacji kosztów na przyszłość. Jednym z dostępnych środków do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na rynku, oprócz opcji zakupu np. instalacji fotowoltaicznej, pojawiają się nowe oferty, a wśród nich fotowoltaika jako usługa, czyli tzw. PVaaS (ang. PV as a Service). Instalacja fotowoltaiczna generuje oszczędności na zużyciu energii, które stają się źródłem finansowania tej inwestycji.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Nadciąga epsilon w wycenach
Nieruchomości
Zrównoważone budownictwo droższe, ale ma się opłacać
Nieruchomości
Ostrożnie podejmujemy decyzje o budowie nowych magazynów
Nieruchomości
Potencjał, ESG, i radość pokonywania przeszkód
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Od ESG w nieruchomościach nie ma odwrotu