Marta Bosiak

PVaaS, czyli fotowoltaika jako usługa

Na rynku, oprócz opcji zakupu instalacji OZE, pojawiają się nowe oferty, a wśród nich fotowoltaika jako usługa – wskazują eksperci DLA Piper.

Rozwój PRS w Polsce pod znakiem zapytania

Decydenci sprowadzają problem do błędnego założenia, że inwestorzy instytucjonalni i konsumenci walczą o ten sam kawałek mieszkaniowego tortu, co może przełożyć się na rozwiązania prawne szkodliwe dla całego rynku – oceniają eksperci DLA Piper.

Nieruchomości gminne: Trzeba zawiadomić najemców o prawie pierwszeństwa

Nieruchomości z gminnego zasobu mogą być wnoszone do spółek komunalnych jako wkład niepieniężny (aport) w zamian za udziały (akcje) w spółce. Ale nawet gdy gmina posiada 100 proc. udziałów lub akcji w takiej spółce, nie zawsze daną nieruchomością może dysponować.