To, jak będą badane parametry i jakimi dokumentami będą się posługiwali audytorzy, trafiło właśnie do konsultacji eksperckich. Projekt rozporządzenia uzupełnia ustawę o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawę Prawo budowlane Dz.U. 2022 poz. 2206. Jest zbiorem wytycznych, które w jednolity sposób mają regulować sposób np. przeprowadzania audytu energetycznego. Ten będzie konieczny do zaprojektowania procesu termomodernizacji budynków i lokali. Ale też zgodnie z ustawą będzie wymagany od kwietnia przy obrocie nieruchomościami.

- Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem sporządzanym na podstawie jego oceny energetycznej. Polega na obliczeniu zapotrzebowania nieruchomości na energię potrzebną m.in. do jej ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji, czy też oświetlenia – wyjaśnia ekspert, Wojciech Wołkowski, członek zarządu Q3D Contract.

Jest ważne przez 10 lat, pod warunkiem, że w budynku nie dokonano wymiany okien czy modernizacji systemów ogrzewania. Dotychczas sporządzanie takiego świadectwa wymagane było jedynie przy transakcjach handlowych i wyłącznie dla posiadłości wzniesionych po 2009 r. Od kwietnia będzie je musiał posiadać każdy właściciel nieruchomości - również tych wybudowanych przed 2009 r. oraz domów jednorodzinnych - i to niezależnie od tego, czy jest on wystawiony na sprzedaż, na wynajem, czy też ma zaspokoić własne cele mieszkaniowe.

Czytaj więcej

Mniej za wynajem dużego mieszkania

Projekt rozporządzenia dotyczy m.in. metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, określa prawidłowość procedur obliczeniowych oraz przyjmowanych założeń do obliczeń przy wyznaczaniu efektywności energetycznej obiektów, adekwatność wartości współczynników, jednostkowych strat ciepła i wskaźników, ale także czytelność i przystępność świadectw charakterystyki energetycznej. Precyzuje prezentację charakterystyki energetycznej w postaci klas energetycznych czy samego wyglądu i zawartości świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Maja uchronić ekspertów przed popełnianiem błędów w tym przed zastosowaniem różnych lub nieadekwatnych metod obliczenia zapotrzebowania na energię dla różnych typów budynków, różnie użytkowanych i wyposażonych.

Nowe brzmienie rozporządzenia powstało na bazie obowiązujących przepisów, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników ekspertyzy, przeprowadzonej w przedmiotowym zakresie przez Krajową Agencję Poszanowania Energii jest zgodne z Dyrektywą 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą 2018/844.

Według autorów ponad 300-str. ekspertyzy, ocena aktualnego stanu prawnego w zakresie metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na standardowym sposobie użytkowania pokazała, że postęp wiedzy technicznej i rozwój technologiczny oraz zmieniające się otoczenie prawne sektora budowlanego spowodowały, że wiele przepisów i założeń przestało być aktualnych. Jak czytamy w ekspertyzie, szczególnie dotyczy to wprowadzenia rodziny norm dotyczących obliczeń zapotrzebowania na energię - PN-EN ISO 52016-1: 2017 Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne.

Prekonsultacje projektu rozporządzenia potrwają do 28 lutego br.