Zarówno domy, jak i mieszkania będą musiały obowiązkowo posiadać świadectwa energetyczne. Dla domu wydanie takiego zaświadczenie przez rzeczoznawcę, będzie kosztem na poziomie kilkuset złotych. Sejm przegłosował nowe regulacje na niedawnym posiedzeniu. Ustawa ma wejść w życie najprawdopodobniej wiosną 2023 r. i będzie to kolejny etap we wdrażaniu nowych obowiązków, jakim podlegają właściciele nieruchomości. Od tego roku już mają obowiązek zgłaszania źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budowników. CEEB ma być też rozwinięte w takim stopniu, aby można było raportować w nim wszelkie parametry budynku. Przez co nadzór nad nimi po stronie GUNB będzie większy.

Jak wyjaśniał w Sejmie wiceminister Piotr Uściński z resortu rozwoju, celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami. Stąd pomysł na świadectwa energetyczne.

Wsparcie termomodernizacji

Ale zima, także z uwagi na kryzys energetyczny będzie dotkliwa już w tym roku. Dlatego Fundacja Fundacji Habitat for Humanity Poland, która w Polsce już od 30 lat zapewnia dom rodzinom w trudnej sytuacji, rusza z programem „Ciepły Dom” skierowanym do podmiotów lub osób udostępniających przestrzenie dla uchodźców z Ukrainy.

- Chcemy zachować nasze domy ciepłe tej zimy, zwłaszcza domy najbardziej potrzebujących. Wsparcia udzielimy w formie prac termomodernizacyjnych (ocieplenia budynków, wymiana okien, wymiana systemów grzewczych), a także audytów zużycia energii i darów rzeczowych (np. grzejniki, koce, kołdry, łóżka, odzież zimowa). Planujemy objąć pomocą około 2 tys. osób – informuje Hubert Mrozowski Koordynator projektów budowlanych w Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Katarzyna Przybylska, kierownik ds. rzecznictwa z Fundacji Habitat for Humanity Poland, informuje, że wraz ze spadkiem temperatur, organizacja spodziewa się jeszcze większego napływu osób z Ukrainy.

- Jeśli nie zapewnimy przybywającym rodzinom bezpiecznego schronienia możemy być świadkami katastrofy humanitarnej – ostrzega.

Dać poczucie bezpieczeństwa

Fundacja do tej pory pomogła znaleźć schronienie w Warszawie i na Śląsku ponad 2 tys. przybyłych z Ukrainy osób, a ponad 30 tys. osób skorzystało z darowizn rzeczowych. Jednak potrzeby finansowe są ogromne, dlatego planuje zintensyfikowanie działań.

- Pomagamy znaleźć przybyłym osobom bezpieczne schronienie. Pozyskujemy mieszkania, zabezpieczamy również pokoje w hostelach, zaadaptowaliśmy przestrzeń biurową na cele mieszkaniowe oraz prowadzimy szereg innych działań. Dostarczamy rodzinom, a także wielu organizacjom prowadzącym ośrodki dla uchodźców niezbędne, na co dzień przedmioty - dodaje Katarzyna Przybylska.

Można wspierać

Z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, 3 października obchodzony jest Światowy Dzień Mieszkalnictwa (World Habitat Day). Dla to okazja na zwrócenie uwagi, z jakimi wyzwaniami mieszkaniowymi aktualnie się mierzymy w kraju i na możliwe rozwiązania. Tego dnia w serwisie patronite.pl rozpoczną się działania crowdfundingowe. Środki będą przeznaczone na wsparcie konkretnych rodzin.

- Potrzeby finansowe naszych działań są ogromne. Zdecydowaliśmy się założyć konto w serwisie Patronite, by pozyskiwać stałe dofinansowanie także od osób indywidualnych. Patron może przyczynić się bezpośrednio do pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak na przykład częściowego uregulowania czynszu, opłat za prąd, ogrzewanie czy media – podkreśla Marlena Zacharek, Fundrasing Manager w Fundacji Habitat for Humanity Poland.