Według raportu portalu luksusowemieszkania.pl w I połowie br. sprzedaż apartamentów premium znacząco wzrosła: kupiono o 26 proc. więcej lokali luksusowych niż rok wcześniej. W pozostałych segmentach rynku mieszkaniowego sprzedaż spadła o połowę.

Niska podaż

– Obecna sytuacja potwierdza, że dobra luksusowe nie poddają się nawet największym kryzysom gospodarczym i kredytowym – mówi Tomasz Karpiel, wiceprezes ds. operacyjnych w Angel Poland Group. – W kontekście nieruchomości wynika to przede wszystkim z tego, że apartamenty premium kupowane są w większości za gotówkę, a rosnące stopy procentowe nie determinują decyzji zakupowych inwestorów, którzy mają świadomość, że zakup takiego apartamentu jest najlepszą lokatą kapitału i jego zabezpieczeniem przed galopującą inflacją. Segment nieruchomości luksusowych gwarantuje nie tylko ochronę dużego kapitału, ale również wzrost jego wartości. Podobnych alternatyw inwestycyjnych jest mało. Warto również wspomnieć, że niski kurs złotego sprawia, że zakup takiej nieruchomości jest dziś wyjątkowo atrakcyjny dla tych, którzy dysponują obcą walutą – dodaje.

Według prognoz dewelopera w najbliższej przyszłości na rynku pierwotnym w segmencie premium popyt na mieszkania powinien przewyższać podaż, w najgorszym wypadku dojdzie do ich zrównoważenia. Większość spółek wstrzymuje rozpoczęcie nowych inwestycji, podczas gdy Angel Poland Group właśnie uruchomiło nowy projekt deweloperski we Wrocławiu.

– The Upper House by Angel będzie nawiązywać standardem do zrealizowanych przez naszą grupę najbardziej luksusowych, nagradzanych w międzynarodowych konkursach projektów. We Wrocławiu, podobnie jak w innych miastach Polski, na rynku pierwotnym brakuje dostępnych mieszkań klasy premium. O luksusie świadczą dziś nie tylko udogodnienia, jakie zapewniamy przyszłym mieszkańcom, ale przede wszystkim lokalizacja, najwyższa jakość wykończenia, infrastruktura oraz najbliższe sąsiedztwo – wylicza Karpiel.

Gwarancje bezpieczeństwa

Sytuacja ekonomiczna, rekordowa inflacja i rosnące koszty materiałów budowlanych, a przez to również rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że decydując się na zakup mieszkania, inwestorzy szczegółowo kalkulują wszelkie związane z nim ryzyka. Kluczową rolę odgrywa tu wybór właściwego, godnego zaufania dewelopera. Szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na to, czy posiada on odpowiednie środki finansowe oraz jaki ma kapitał zakładowy. Stabilna sytuacja finansowa dewelopera to jedna z największych gwarancji bezpieczeństwa przy lokowaniu dużego kapitału w zakup mieszkania.

– W obliczu wszystkich wyzwań, z którymi mierzą się gospodarka i rynek nieruchomości, niezwykle istotna jest odpowiedzialna polityka finansowa prowadzona przez dewelopera. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. wykazaliśmy 133 mln zł przychodów i 44 mln zł zysku netto, co pokazuje bardzo wysoką rentowność grupy. Suma bilansowa wyniosła 585 mln zł, z czego 296 mln zł stanowiły kapitały – mówi Sylwester Roszewski, dyrektor finansowy w Angel Poland Group. – W przeciwieństwie do znaczącej części konkurencji naszej działalności nie finansujemy obligacjami, a inwestycje realizujemy przez spółki celowe, dzięki czemu nie ma możliwości obciążenia danej inwestycji ryzykiem związanym z innym przedsięwzięciem. Naszym klientom gwarantujemy zamkniętą strukturę finansowania inwestycji, co oznacza, że projekty finansujemy jedynie z kapitału własnego i kredytu bankowego. Nie finansujemy ich ze środków wpłacanych przez klientów, więc inwestorzy nie muszą się obawiać niezakończenia budowy czy opóźnienia inwestycji w sytuacji braku dopływu wystarczających środków z wpłat od nabywców mieszkań. Dzięki zamkniętemu powierniczemu rachunkowi mieszkaniowemu gwarantujemy maksimum bezpieczeństwa dla środków wpłacanych przez naszych klientów. Środki są nam przekazywane dopiero po przeniesieniu własności mieszkania na nabywcę. Nasza polityka zapewnia niezwykle atrakcyjne warunki płatności: 10/90, co wiąże się z tym, że na etapie budowy nie wymagamy zaangażowania dużych środków przez inwestorów, a to w konsekwencji znacząco podnosi stopę zwrotu. Unikalnym rozwiązaniem, które aktualnie oferujemy klientom w czasach galopującej inflacji i zwyżek cen, jest gwarancja stałej ceny zakupu mieszkania – nie stosujemy indeksacji ceny, dzięki czemu już dziś nasi klienci mają absolutną pewność, jaką cenę zapłacą za mieszkania po ich wybudowaniu – podsumowuje.