Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił właśnie wstrzymanie przyjmowania wniosków z limitu na 2017 r. w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych".

- Realizację rządowego programu przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia - wyjaśnia Anna Czyż, rzecznik prasowy BGK. - Limit, który został określony przez ustawodawcę na 2017 r., został wykorzystany w 50 proc. Łączna kwota finansowego wsparcia wynikająca z wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez banki kredytujące do Banku Gospodarstwa Krajowego, z planowanym terminem wypłaty środków w 2017 r., wynosi już 373 mln zł - podaje.

W związku z tym - zgodnie z zapisami ustawy określającymi zasady programu - BGK wstrzymuje w tym roku przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków planowanym na 2017 r.

- Wznowienie przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego z  terminem wypłaty finansowego wsparcia w przyszłym roku, nastąpi od 1 stycznia 2017 r. - podaje BGK w komunikacie.

Nabywcy w dalszym ciągu mogą składać wnioski, dla których wypłata dofinansowania wkładu własnego nastąpi w 2018 r. Limit środków przewidziany na 2018 r. to 762 mln zł.

- Nabywcy do 1 stycznia 2018 r. mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie do dnia, w którym łączna kwota wynikająca z wniosków przekazanych przez banki kredytujące do BGK osiągnie równowartość 50 proc. kwoty limitu środków, tj. 381 mln zł - przypomina Anna Czyż.