Czy polskie galerie handlowe są bezpieczne? Jak są chronione centra? Komentuje Ryszard Wysokiński, menedżer z Atrium Poland Real Estate Management:

- Dla zarządcy obiektu handlowego odwiedzanego miesięcznie przez setki tysięcy osób bezpieczeństwo klientów i pracowników jest sprawą priorytetową. Każda galeria ma opracowane procedury bezpieczeństwa, które regulują sposób postępowania w przypadku szeregu różnego rodzaju zagrożeń, takich jak pożar, atak terrorystyczny, powódź, zagrożenie podłożenia ładunku wybuchowego.

Procedury te są stale uaktualniane, a pracownicy ochrony, zarządcy, inne służby porządkowe oraz najemcy odbywają cykliczne szkolenia przypominające oraz informujące o zmianach. Zgodnie z obowiązującymi procedurami raz na dwa lata przeprowadzamy próbne ewakuacje naszych obiektów, sprawdzając w ten sposób, jak personel, służby oraz klienci zachowają się w przypadku potencjalnego zagrożenia.

Regularnie odbywają się również spotkania zarządców z ochroną, na których omawiane są szczegóły procedur bezpieczeństwa i możliwości ich ulepszenia. Co ważne, firmy zatrudniane w galeriach handlowych mają w swoich rezerwach grupy interwencyjne, które nie są widoczne dla klientów w pasażach. Ich zadaniem jest szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia. Zarządcy i ochrona są także w stałym kontakcie z organami państwowymi i służbami zapewniającymi bezpieczeństwo, m.in. z policją, strażą pożarną czy strażą miejską.

Elementem, który w znaczny sposób ułatwia pracę służbom ochrony, jest monitoring. Wszystkie nasze obiekty wyposażone są w taki system, obejmujący zarówno parking, jak i wnętrze oraz pasaże galerii. Dzięki temu, że część pracowników patroluje teren centrum handlowego, a druga w tym samym czasie obserwuje kamery monitoringu, większości sytuacji kryzysowych czy niebezpiecznych można zapobiec lub wcześnie je wykryć.

Równie ważne są dla nas sygnały od klientów, którzy niezwłocznie informują służby porządkowe czy pracowników galerii o zauważonych nieprawidłowościach, co pozwala szybko i sprawnie reagować na potencjalne zagrożenia.