Likwidacja warunków zabudowy to bardzo dobry pomysł – uważa Związek Miast Polskich. Właśnie przedstawił swoje oficjalne stanowisko do projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Związek zgłosił też wiele uwag. Przede wszystkim krytykuje propozycję, by to starosta wydawał zgodę inwestycyjną.

Ministerstwo chce zgodą zastąpić wiele decyzji administracyjnych, a mianowicie: warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, o podziale nieruchomości, a także zgłoszenie budowy lub zmianę sposobu użytkowania. Oznacza to, że zgoda będzie zawierać również rozstrzygnięcie dotyczące lokalizacji inwestycji. Dlatego zdaniem ZMP zgody powinien wydawać wójt (burmistrz, prezydent miasta), bo to on jest odpowiedzialny za zagospodarowanie przestrzenne.

Związkowi nie podoba się propozycja terminów, w jakich powinny zostać zrealizowane inwestycje własne na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uważa, że wspomniana propozycja jest niekonstytucyjna i świadczy o całkowitym niezrozumieniu głównych zasad funkcjonowania samorządu. Nie wolno mu bowiem narzucać tego rodzaju ustaleń.

Zdaniem ZMP do przyjęcia byłoby uregulowanie, że to same gminy określają te terminy. Kodeks urbanistyczno-budowlany powinien natomiast określić termin maksymalny na realizację inwestycji, nie dłuższy niż sześć lat. Związkowi nie podoba się też propozycja, by studium było bardziej szczegółowe. Ponadto zwraca uwagę, że wciąż brakuje projektu przepisów wprowadzających kodeks, bez których nie da się ocenić niektórych propozycji.