Wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła -9,3 proc. w listopadzie 2016 r. Oznacza to, że w ubiegłym miesiącu w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 9,3 proc. w porównaniu z listopadem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. wynosi +0,1proc.

- W listopadzie wyraźnie pogorszyła się koniunktura na rynku kredytów mieszkaniowych. O nowe kredyty zawnioskowało łącznie 28,2 tys. osób w porównaniu do średniej liczby 31,7 tys. osób w 2016 r. oraz 33,7 tys. osób w 2015 r. Spadek wartości wnioskowanych kredytów wyniósł -9,3 proc. - mówi Sławomir Grzybek, dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Tylko niewielkim wzrostem wykazał się wskaźnik BIK Indeks - Popytu na Kredyty Konsumpcyjne (BIK Indeks - PKK), który urósł o 1,2 proc. Oznacza to, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały w listopadzie do BIK zapytania o kredyty konsumpcyjne na kwotę wyższą o 1,2 proc. niż rok temu. Jednak od początku roku średnia wartość indeksu jest ujemna i wynosi -2,1 proc.

- Na rynku kredytów konsumpcyjnych listopad okazał się nieznacznie lepszym miesiącem niż rok wcześniej. Wartość wnioskowanych kredytów była wyższa o 1,2 proc. w porównaniu do listopada 2015 r. oraz identyczna jak średnia miesięczna wartość wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych w 2016 r. – dodaje Sławomir Grzybek z BIK.