Listopad był kolejnym miesiącem spadków cen materiałów budowlanych.

Patrz: Ceny materiałów