Często właściciele mieszkań zapominają‚ że są współwłaścicielami budynku‚ i to oni współdecydują o losach nieruchomości‚ a zarząd ma działać na ich rzecz‚ a nie im szkodzić. Właściciele niezadowoleni z zarządu mogą go po prostu odwołać.

Mają prawo również zawiesić działalność całego zarządu lub poszczególnych jego członków. Uchwałę w tej sprawie mogą podjąć na corocznym zebraniu lub na tym‚ które zwołuje zarząd na wniosek właścicieli dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej (jego porządek musi przewidywać podjęcie takiej uchwały).

We wspólnocie‚ w której zarządcy powierzono zarząd umową sporządzoną w formie aktu notarialnego (najczęściej tak jest w budynkach wybudowanych przez dewelopera)‚ uchwałę o zmianie sposobu zarządu protokołuje notariusz.

Bywa i tak‚ że działalność zarządcy źle oceniają właściciele lokali‚ a umowę-zlecenie podpisał z nim wybrany zarząd. Wówczas wspólnota może w uchwale zobowiązać zarząd do rozwiązania umowy (najlepiej z zachowaniem terminów wypowiedzenia w niej przewidzianych lub wynikających z przepisów). Wybrany zarząd odpowiada również przed właścicielami lokali za działalność zarządcy‚ któremu zlecił zarządzanie nieruchomością wspólną, i kontrolę jego pracy.