Spółka m.in. była właścicielem atrakcyjnej nieruchomości w sercu Warszawy przy ul. Emilii Plater. Zarząd Griffin Real Estate wydał oświadczenie, w którym pisze, że zarzuty stawiane przez Ministerstwo Skarbu Państwa, mówiące o tym, że spółkę Meble Emilia sprzedano zbyt tanio i ze szkodą dla Skarbu Państwa, są pozbawione podstaw.

Griffin: wygraliśmy ceną, dopłaciliśmy do starych umów

- Spółka została sprzedana w drodze publicznego i jawnego postępowania przetargowego, którego najważniejszym kryterium była zaoferowana cena - podkreśla Przemysław Krych, prezes Griffin Real Estate. - Postępowanie to polegało na odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji i składania ofert. Mogły w nim wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty. Przystąpiło do niego kilka firm, m.in. Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A., Kulczyk Silverstein Properties S. ŕ r. l. oraz Griffin Topco II z grupy Griffin Real Estate, którego oferta handlowa była najwyższa, wobec czego wygrała. Oferta ta była sporządzona na podstawie wyceny rynkowej, poprzedzonej wieloma profesjonalnymi analizami. Trudno zatem o bardziej transparentną formułę: otwarty, publiczny przetarg o którego wyniku zdecydowała oferowana cena - podkreśla prezes Krych.

Dodaje, że do pierwszego przetargu organizowanego wcześniej przez MSP i mającego wyłonić nabywcę spółki Meble Emilia, nie zgłosił się żaden zainteresowany. Dopiero drugi przetarg został rozstrzygnięty i  20 września.2012 r. została podpisana umowa prywatyzacyjna pomiędzy Ministrem Skarbu i spółką z grupy Griffin Real Estate.

- MSP milczeniem pomija fatalną sytuację, w jakiej znalazła się spółka Meble Emilia z powodu działań jej byłych władz. Te informacje nie znalazły się również w memorandum prywatyzacyjnym. Otóż po prywatyzacji okazało się że były zarząd spółki Meble Emilia zawarł wieloletnie, bardzo niekorzystne umowy najmu lokali handlowych. Rozwiązanie tych umów pochłonęło ponad 1 mln euro - wylicza Przemysław Krych. - Portfel nieruchomości sprzedawanej spółki był obciążony roszczeniami reprywatyzacyjnymi, jak również wyjątkowo niekorzystnymi umowami zawartymi przez zarząd spółki Meble Emilia w przeszłości.

Zarząd spółki Griffin podaje, że na mocy trzech inwestycyjnych umów najatrakcyjniejsze nieruchomości w Warszawie miały być wniesione do spółek joint venture utworzonych z jedną z firm deweloperskich. - Umowy te były skrajnie niekorzystne dla firmy Meble Emilia, bowiem na ich podstawie spółka miała wnosić grunty, ponosić koszty przygotowania inwestycji i zorganizować dla nich finansowanie w zamian mogąc liczyć na zaledwie 40 do 50 procent wpływów z realizowanego projektu. Wspomniana firma deweloperska miała zagwarantowany kontrakt na generalne wykonawstwo przyszłych inwestycji. Oczywiście bez procedury przetargowej - wylicza prezes Krych.

Dodaje, że Griffin wszystkie te niekorzystne dla spółki Meble Emilia umowy rozwiązał, ponosząc koszty stosownych odszkodowań. - MSP pomija również milczeniem fakt, iż nabywca spółki Meble Emilia oprócz przeprowadzenia jej gruntownej restrukturyzacji zobowiązał się także do realizacji atrakcyjnego dla załogi pakietu pracowniczego wynegocjowanego ze związkami zawodowymi. Ze wszystkich tych zobowiązań - ponosząc ich koszty - Griffin się wywiązał - mówi prezes Krych.

Opowiada o okolicznościach wpisania do ewidencji zabytków pawilonu meblowego Emilia należącego do firmy. - Miało to miejsce w nocy, kilka godzin po przelewie pieniędzy za prywatyzowaną spółkę i to mimo wcześniejszych deklaracji, iż budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków i nawet nie ma takich planów aby był. Zainicjowało to długą i kosztowną batalię prawną, w której na końcu przyznano rację Griffinowi - mówi Przemysław Krych.

Ministerstwo Skarbu Państwa: Meble Emilia sprzedane za tanio

Poprosiliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa o komentarz dotyczący złożenia zawiadomienia przez w sprawie prywatyzacji spółki Meble Emilia, na której gruncie inwestycje planuje Griffin Real Estate.

Wydział prasowy MSP przesłał stanowisko: - Przedmiotem zawiadomienia są niegospodarne działania podejmowane przez MSP w ramach procesu prywatyzacji spółki Meble Emilia Sp. z o.o., a dokładnie przyjęcie zaniżonych oszacowań wartości jej udziałów, co doprowadziło do powstania w mieniu Skarbu Państwa szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - czytamy w piśmie od MSP.

Ministerstwo tłumaczy, że zawiadomienie nie dotyczy działań inwestora - Martlet sp. z o.o., spółki należącej do holdingu Griffin Real Estate.

- MSP podziela stanowisko Najwyższej Izby Kontroli, według której sprzedaż spółki Meble Emilia została dokonana po cenie nie oddającej jej faktycznej wartości - podsumowuje MSP.