W 2022 r. notowany na Catalyst Ronson wypracował 300,2 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań, o 34 proc. mniej niż rok wcześniej. Spółka przekazała 745 mieszkań, o 26 proc. mniej niż w 2021 r. Marża brutto wzrosła za to o 7,6 pkt proc., do 26,5 proc. – najwyższą rentowność zapewnił III etap szczecińskiego projektu Nowe Warzymice (34,5 proc.) i V etap warszawskiej inwestycji Miasto Moje (32,4 proc.).

Zysk netto wyniósł 31,4 mln zł, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej.

W 2022 r. Ronson znalazł nabywców na 441 mieszkań, o prawie 50 proc. mniej niż rok wcześniej.

– Początek 2023 r. pod względem sprzedaży był satysfakcjonujący. Obserwujemy zwiększoną aktywność klientów i pierwsze sygnały wskazujące na spodziewane odbicie rynkowe. I kwartał 2023 r. mamy szansę zakończyć lepiej niż IV kwartał 2022 r. – skomentował prezes Boaz Haim. Wówczas firma podpisała 144 umowy i był to najlepszy kwartał 2022 r. - Spodziewamy się też, że II kwartał 2023 r. będzie bardzo dobry. Będzie to czas kumulacji odbiorów w kilku inwestycjach, ale też uzupełnienia podaży: zaczynamy budowę Ursusa Centralnego II e, dużego etapu, gdzie powstanie 280 mieszkań oraz VII etapu projektu Miasto Moje, gdzie powstaną 243 mieszkania – powiedział Haim.

W IV kwartale br. na rynek najmu trafią pierwsze mieszkania (121) z tworzonej przez Ronsona platformy PRS LivingGo. Będą to lokale budowane w projekcie Ursus Centralny.

– Pozytywne wyniki za 2022 r. odzwierciedlają planowany organiczny wzrost Ronsona. Wykazaliśmy się odpornością finansową na sytuację rynkową i kontynuowaliśmy realizację rocznego planu. Mimo wpływu na rynek konfliktu zbrojnego w Ukrainie, inflacji, rosnących stóp procentowych oraz rosnących kosztów materiałów, wypracowaliśmy solidny wynik EBITDA i bardzo satysfakcjonujące marże brutto. Rok zamknęliśmy z 51,2 mln zł gotówki w bilansie. Jesteśmy przekonani, że zrealizujemy nasze plany na nadchodzący rok, koncentrując się w dalszym ciągu na wynikach i rentowności firmy – skomentował Yaron Shama, dyrektor finansowy.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji po 100 mln zł, jedna zapada w kwietniu 2024 r., a druga w kwietniu 2025 r.